Φεύγει το ΚΕΝ Λάρνακας, έρχεται εμπορικό κέντρο


Το πράσινο φως που αναμενόταν από το υπουργείο Άμυνας για τη μεγάλη εμπορική ανάπτυξη της Λάρνακας δίπλα από το ΚΕΝ και το γήπεδο της ΑΕΚ, δόθηκε και επομένως η εταιρεία Acsion προχωρεί στα επόμενα της βήματα για την εξασφάλιση της πολεοδομικής άδειας.

Η Περιβαλλοντική Αρχή έχοντας στα χέρια της την τελική θέση του υπουργείου Άμυνας ότι δεν ενίσταται στο αίτημα για ανέγερση του εμπορικού κέντρου Metropolis Mall@Larnaca, προχώρησε σε θετική γνωμάτευση για το έργο. Σημειώνεται ότι στα αρχικά στάδια εκφράστηκαν επιφυλάξεις από το ΓΕΕΦ λόγω της παρουσίας του στρατοπέδου.

Στην ενημέρωση του υπουργείου Άμυνας, σημειώνεται ότι η Εθνική Φρουρά προτίθεται να προχωρήσει σε μεταστάθμευση στρατοπέδων που βρίσκονται στα αστικά κέντρα στο πλαίσιο της Β’ Φάσης του Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και Εκσυγχρονισμού της Ε.Φ. την περίοδο 2020 – 2025.

Σημειώνεται ότι μέσα στο πλαίσιο αυτό έχει ενταχθεί και η κατά προτεραιότητα του στρατοπέδου Λοχία Λαζάρου Γεωργίου στην Λάρνακα, όπου σήμερα λειτουργεί και το Κέντρο Νεοσυλλέκτων Λάρνακας.

Το υπουργείο Άμυνας μερίμνησε και στην περίπτωση ολοκλήρωσης των εργασιών ανέγερσης και λειτουργίας του εμπορικού κέντρου πριν τη μεταστάθμευση του στρατοπέδου. Συγκεκριμένα, επισημαίνει ότι τα θέματα ασφάλειας που μπορεί να προκύψουν θα τύχουν έγκαιρα προσωρινής αντιμετώπισης από την Ε.Φ. μέχρι την οριστική μεταστάθμευση του στρατοπέδου.

Η εταιρεία Acsion που υπέβαλε τη σχετική αίτηση αναμένει πλέον την εξασφάλιση της πολεοδομικής άδειας για να ανεγερθεί το mall σε γη της Μητρόπολης Κιτίου. Στόχος πάντως είναι το εμπορικό κέντρο να ανοίξει για το κοινό στα τέλη του 2018.

Πηγή: philenews.comΚύριες Ειδήσεις

Translate »