Στο περίμενε ο παραλιακός Λάρνακας – Δεκέλειας


Την ολοκλήρωση μελετών και διαδικασιών απαλλοτριώσεων αναμένει το υπουργείο μεταφορών για να προωθήσει τις επόμενες φάσεις (Γ’ και Δ’ φάση) της κατασκευής του παραλιακού δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας, εξέλιξη που τοποθετείται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021.

Σε απάντηση του προς τον βουλευτή των Οικολόγων Γιώργο Περδίκη, ο αρμόδιος υπουργός Γιάννης Καρούσος, αναφέρει πως           ο δρόμος βελτιώνεται στα πλαίσια Πολεοδομικού Σχεδίου και καταβάλλονται συντονισμένες προσπάθειες από τα υπουργεία μεταφορών και εσωτερικών για επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης του έργου.

Το έργο προωθείται σε δύο Φάσεις, τη Γ’ φάση και τη Δ’ φάση, με την πρώτη να αφορά στο τμήμα του δρόμου από το Ναυτικό Όμιλο Λάρνακας μέχρι τον κόμβο προς Πύλα, μήκους 3,8 χλμ.

Ο δρόμος θα είναι 4 λωρίδων κυκλοφορίας με κεντρική νησίδα, ποδηλατόδρομο, πεζοδρόμια και λωρίδες πρασίνου.  Διαλαμβάνει 3 νέους κυκλικούς κόμβους και 6 χλμ. δευτερεύοντος οδικού δικτύου, τρία γεφύρια τύπου box culvert και τοπιοτέχνηση των χώρων και νησίδων πρασίνου.

Η εκτίμηση της δαπάνης κατασκευής ανέρχεται στα €15 εκ. + ΦΠΑ, χωρίς το κόστος των απαλλοτριώσεων.

Η φάση Δ’ αρχίζει από τον κόμβο προς Πύλα και φθάνει μέχρι τις εγκαταστάσεις του ΚΟΤ.

Το σχετικό ρυθμιστικό σχέδιο έχει αναθεωρηθεί από το τμήμα πολεοδομίας μετά από ενστάσεις των τοπικών αρχών και διαλαμβάνει δρόμο δύο λωρίδων κυκλοφορίας.

Ο σχεδιασμός έχει εγκριθεί από την τεχνική επιτροπή φορέα επίλυσης κυκλοφοριακών προβλημάτων πριν από μερικούς μήνες, τον Μάιο 2020.

Οι εκκρεμότητες πριν την Γ’ φάση

Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, η μελέτη για την ετοιμασία των κατασκευαστικών σχεδίων αναφορικά με τη Γ’ φάση του έργου, εκπονείται από ιδιώτες μελετητές και βρίσκεται σε τελικό στάδιο.

Προστίθεται παράλληλα, ότι αναμένονται οι μελέτες υπηρεσιών οι οποίες θα ενσωματωθούν στη μελέτη για να υποβληθεί το προσχέδιο τελικής μελέτης.

Ταυτόχρονα, προωθείται η διαδικασία απαλλοτριώσεων και στη φάση αυτή αναμένονται οι πίνακες και η εκτίμηση για δημοσίευση γνωστοποίησης.

Επίσης ετοιμάζεται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, η οποία θα υποβληθεί πριν το τέλος του 2020 στο Τμήμα Περιβάλλοντος για έγκριση.

Με βάση τις εν λόγω διαδικασίες, το υπουργείο σημειώνει ότι το έργο αναμένεται να προωθηθεί μέσα στο 1ο εξάμηνο του 2021, εφόσον εν τω μεταξύ ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμείς διαδικασίες.  Η διάρκεια κατασκευής υπολογίζεται να είναι γύρω στα 2,5 χρόνια.

Σε ότι αφορά τη φάση Δ’, σημειώνεται ότι  το τμήμα πολεοδομίας και οικήσεως θα προωθήσει τις διαδικασίες για έγκριση του έργου και στην συνέχεια θα προγραμματιστεί ανάλογα η ανάθεση των κατασκευαστικών σχεδίων από το τμήμα δημοσίων έργων.Κύριες Ειδήσεις

Translate »