Στα δικαστήρια για λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας


Με δύο παράλληλες ομαδικές προσφυγές που κατατέθηκαν διαδοχικά τις τελευταίες μέρες στο Διοικητικό Δικαστήριο, ζητείται να κηρυχθεί ως «άκυρη, παράνομη και χωρίς κανένα νόμιμο αποτέλεσμα» η διαδικασία του υπουργείου Μεταφορών –που ήδη παραπαίει– για απευθείας διαπραγμάτευση για σύναψη σύμβασης παραχώρησης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με τον μόνο προεπιλεγμένο φορέα «ΑΜΡΑ LTD & ISRAEL SHIPYARDS LTD» για την ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας.
Η μία προσφυγή κατατέθηκε από δέκα εταιρείες ναυτικών πρακτόρων και η δεύτερη προσφυγή, με το ίδιο αίτημα προς το Δικαστήριο, κατατέθηκε εκ μέρους οκτώ μεγάλων εταιρειών-χρηστών του λιμανιού Λάρνακας.
Η απόφαση για απευθείας διαπραγμάτευση παραβιάζει τους όρους του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε το 2017 για την ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, ο οποίος και με κυβερνητική απόφαση ακυρώθηκε τον περασμένο Απρίλιο, αναφέρεται μεταξύ άλλων στα αιτήματα προς το Διοικητικό Δικαστήριο. Είναι, επίσης, αποτέλεσμα κακής χρήσης της διακριτικής εξουσίας και συνιστά κατάχρηση εξουσίας εφόσον βασίστηκε σε ανύπαρκτα γεγονότα και η αιτιολογία της είναι παράνομη. Ακόμα, μεταξύ άλλων στην αίτηση αναφέρεται προς το Δικαστήριο ότι η απόφαση του υπουργείου Μεταφορών για απευθείας διαπραγμάτευση εκτός διαγωνιστικών διαδικασιών «αντίκειται προς την κείμενη νομοθεσία πρωτογενή και/ή δευτερογενή, αναφορικά με τις Προσφορές του Δημοσίου».
Όπως επεξηγείται σε σχέση με την πρώτη προσφυγή, οι αιτήτριες εταιρείες είναι Ναυτικοί Πράκτορες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο λιμάνι της Λάρνακας, χρησιμοποιώντας το λιμάνι για σκοπούς εξυπηρέτησης των πλοιοκτητριών εταιρειών που αντιπροσωπεύουν, τόσο για εισαγωγές αλλά και εξαγωγές προϊόντων και ειδικότερα σιτηρών χύδην. Τα συμφέροντά τους, προστίθεται, επηρεάστηκαν δυσμενώς από την προσβαλλόμενη απόφαση του υπ. Μεταφορών, την οποία χαρακτηρίζουν ως παράνομη.
Στη δεύτερη προσφυγή προς το Δικαστήριο, εξηγείται ότι προέρχεται από εταιρείες που έχουν τεράστια πείρα και δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων στο εμπόριο και σε άλλες υπηρεσίες, αφού εισάγουν και εξάγουν, εμπορεύονται εδώ και δεκαετίες στην Κυπριακή Δημοκρατία, κυρίως μέσω του λιμανιού της Λάρνακας.
Στη δική τους προσφυγή, αναφέρεται ότι οι εν λόγω εταιρείες έχουν ήδη επισημάνει μέσω αλληλογραφίας τους με το υπουργείο Μεταφορών, ότι θεωρούν παράνομη την απόφαση για απευθείας διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση με μία εταιρεία μετά την ακύρωση του διαγωνισμού. Η πρώτη προσφυγή ορίστηκε για Οδηγίες στις 15 Οκτωβρίου και η δεύτερη για τις 16 Οκτωβρίου.


Κύριες Ειδήσεις

Translate »