Οι λόγοι πίσω από τις χρεώσεις των τραπεζών- Σύγκριση τελών ανά τράπεζα


Για τις χρεώσεις των τραπεζών και τους λόγους πίσω από τις αυξήσεις αυτών των χρεώσεων, μίλησαν στο Sigmalive τραπεζικές πηγές.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση γιατί οι τράπεζες προβαίνουν σε αυτές τις χρεώσεις, απάντησαν ότι σε μεγάλο βαθμό πρόκειται για αντικίνητρα για να γίνονται διαδικτυακά αυτές οι κινήσεις. Υπενθυμίζεται ότι, όπως αναφέρθηκε στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, οι  χρεώσεις των Τραπεζών αφορούν στην πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφελείας, στην απόσυρση χρημάτων από λογαριασμούς και στη μεταφορά χρημάτων από έναν λογαριασμό σε άλλο από τα ταμεία των Τραπεζών. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο Sigmalive, δεν πρόκειται απαραίτητα για χρεώσεις που αποσκοπούν σε κέρδος, αλλά παρεμβάσεις για να ωθήσουν τις online υπηρεσίες, ώστε προοδευτικά να περιορίσουν τα καταστήματα και το προσωπικό.

 

 

Δύο από αυτά τα παραδείγματα, για τα οποία γίνονται πολλά παράπονα, είναι οι χρεώσεις στην έκδοση επιταγών και η καταμέτρηση κερμάτων από τις τράπεζες. Ειδικότερα, για τις επιταγές φαίνεται ότι υπάρχει προσπάθεια περιορισμού τους, αφού πλέον υπάρχουν πιο απλές επιλογές όπως οι διαδικτυακές πληρωμές και μεταφορές χρημάτων.

Εντούτοις, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, οι λόγοι γι’ αυτές τις αυξήσεις θα μπορούσαν να αναζητηθούν, πέρα από την παροχή αντικινήτρων, στον ανταγωνισμό των τραπεζικών ιδρυμάτων με εναλλακτικά κανάλια, όπως η revolut. Επίσης, οι τράπεζες έχουν να αντιμετωπίσουν τα υψηλά μη εξυπηρετούμενα δάνεια, καθώς και το κόστος για θέματα συμμόρφωσης (π.χ. ξέπλυμα). Ουσιαστικά υιοθετούν μοντέλα για να είναι πιο ευέλικτες.

Πάντως, όπως μας αναφέρθηκε, ο πελάτης μπορεί να συγκρίνει τις χρεώσεις και να επιλέξει την τράπεζά του. Σχετικός πίνακας συγκρισιμότητας τελών υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας του Υπουργείου Οικονομικών.

Όσον αφορά στη συζήτηση που υπάρχει στην Επιτροπή Θεσμών, όπου υπογραμμίστηκε ότι οι χρεώσεις πλήττουν κυρίως τους συνταξιούχους και τους λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, πολλοί από τους οποίους δεν έχουν τη δυνατότητα χρήσης διαδικτύου ή διαμένουν σε μικρά χωριά, τα οποία δεν διαθέτουν υποκαταστήματα Τραπεζών, οι τραπεζικές πηγές αναφέρουν ότι στην τιμολόγηση δεν μπορεί να υπάρξει περιορισμός και δεν μπορεί η Επιτροπή να παρέμβει στην ελεύθερη αγορά. Ουσιαστικά μόνο σε επίπεδο νουθεσίας θα μπορούσε να κινηθεί η Βουλή και θα μπορούσε να καλέσει τις τράπεζες καλή τη πίστη να μην προχωρούν σε αυτές τις χρεώσεις.

Τέλος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες, για τους δικούς τους λόγους, προβαίνουν σε χρεώσεις, θα μπορούσαν να γίνουν κοινωνικά πιο υπεύθυνες, προχωρώντας σε ενημερώσεις και εκπαιδεύσεις χρήσης των atm για παράδειγμα.Κύριες Ειδήσεις

Translate »