Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων επιδότησης ενοικίου – Έντυπα και ημερομηνίες υποβολής


Υποβολή αιτήσεων για επιδότηση ενοικίου από εκτοπισθέντες φοιτητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κύπρο

 

Η Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων (ΥΜΑΠΕ) ανακοινώνει ότι η παραλαβή αιτήσεων για επιδότηση ενοικίου από εκτοπισθέντες κατόχους Προσφυγικής Ταυτότητας «χωρίς περιορισμούς» ή από παθόντες κατόχους Βεβαίωσης/Πιστοποιητικού από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων, φοιτητές σε αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Κύπρο, ξεκινά στις 2 Σεπτεμβρίου 2019 και λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2020. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται διά χειρός στα κατά τόπους Γραφεία της Υπηρεσίας.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να είναι επαρκώς συμπληρωμένες και ενυπόγραφες και να συνοδεύονται από τα πρωτότυπα και αντίγραφα των απαιτούμενων εγγράφων (πιστοποιητικών / βεβαιώσεων) που αναγράφονται στο πίσω μέρος της αίτησης. Ελλιπείς αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, θα απορρίπτονται.

Οι σχετικές πληροφορίες αναφορικά με τις βασικές πρόνοιες και τα σχετικά έντυπα μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.moi.gov.cy  Τμήματα/Υπηρεσίες) ή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία της ΥΜΑΠΕ.

 

Κεντρικά Γραφεία:

Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας που καλύπτει και την Επαρχία Αμμοχώστου

Οδός Ποταμού Όξου, Κυβερνητικός Οικισμός Άγιος Ιωάννης 4, Τ.Θ. 41030 – 6308 Λάρνακα. Τηλ. για επιδότηση ενοικίου: 24 812237/24 812256, Φαξ: 24 633058.

 

 

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΥΜΑΠΕ-03 – ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ.doc.pdf

 

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ – ΕΠΙΔ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 08-01-2018 τελικο για ολες τις Επαρχίες.pdf

 Κύριες Ειδήσεις

Translate »