Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το ΕΣΤΙΑ


Μετά από πολύμηνη προετοιμασία εφαρμόζεται το ΕΣΤΙΑ

 

Με ανακοίνωση του ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου αναφέρει ότι εφαρμόζεται πλέον το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ μετά από πολύμηνη προετοιμασία.

 

Ανακοίνωση

Έπειτα από πολύμηνη προετοιμασία, τόσο από πλευράς των αρμόδιων Υπουργείων, όσο και από πλευράς τραπεζών το Σχέδιο Εστία εισέρχεται πλέον στο τελικό στάδιο εφαρμογής. Η επιτυχής υλοποίηση του Σχεδίου Εστία προϋποθέτει συνεργασία μεταξύ δανειοληπτών, τραπεζών και κρατικών υπηρεσιών προκειμένου το σχέδιο να επιτύχει τον σκοπό του, που είναι η διασφάλιση της πρώτης κατοικίας χιλιάδων νοικοκυριών στην Κύπρο και ταυτόχρονα η μείωση του ποσοστού των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.

Για ένταξη στο Σχέδιο Εστία θα πρέπει ο κάθε επιλέξιμος δανειολήπτης πρέπει να πληροί τα πιο κάτω κριτήρια:

•    Το δάνειό του να ήταν μη εξυπηρετούμενα την 30ή Σεπτεμβρίου του 2017 και η αγοραία αξία της ενυπόθηκης, κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις €350 χιλιάδες.
•    Το συνολικό Οικογενειακό Εισόδημα του Αιτητή δεν θα πρέπει να υπερβαίνειτα ακόλουθα για κάθε έκαστο ημερολογιακό έτος 2017 και 2018:

  •    τις €60.000 για οικογένεια με τουλάχιστον τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα
  •    τις €55.000 για οικογένεια με τρία εξαρτώμενα τέκνα
  •    τις €50.000 για οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα
  •    τις €45.000 για οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο
  •    τις €35.000 για οικογένεια χωρίς εξαρτώμενα τέκνα
  •    τις €20.000 για μονήρη νοικοκυριά.

•    Τα Υπόλοιπα Καθαρά Οικογενειακά Περιουσιακά Στοιχεία του Αιτητή δεν θα πρέπει -για κάθε έκαστο ημερολογιακό έτος 2016, 2017 και 2018- να υπερβαίνουν σε τιμές αγοράς το ογδόντα τοις εκατόν (80%) της Αγοραίας Αξίας της Κύριας Κατοικίας, όπως αυτή θα προκύψει από εκτίμηση και δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000).

Από την πλευρά του το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο αποτελεί τον Κρατικό Φορέα υλοποίησης του έργου, έχει εκδώσει σε ηλεκτρονική μορφή Οδηγό ορθής συμπλήρωσης της αίτησης για ένταξη στο Σχέδιο Εστία. 

Την ίδια ώρα, τόσο ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου όσο και οι τράπεζες μέλη του που συμμετέχουν στο Σχέδιο Εστία έχουν ετοιμάσει ένα χρήσιμο αρχείο με συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, που λύνει απορίες ή δίνει απαραίτητες διευκρινίσεις και λεπτομέρειες για το Σχέδιο. 

Παράλληλα, η κάθε τράπεζα ξεχωριστά έχει δημιουργήσει δικά της κανάλια ενημέρωσης των δανειοληπτών για το Σχέδιο Εστία.

Υπενθυμίζεται ότι οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου που συμμετέχουν στο Σχέδιο Εστία είναι:
1. Τράπεζα Κύπρου
2. Ελληνική Τράπεζα
3. Alpha Bank
4. Astrobank
5. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου)
6. Eurobank

 

HomeΚύριες Ειδήσεις

Translate »