Σε ασταθές περιβάλλον με πολλές προκλήσεις οι τράπεζες


Πηγή: philenews.com

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών που συνεχίζει να είναι έντονος περιορίζει τα επιτοκιακά περιθώρια καθώς οι τράπεζες προχωρούν σε μείωση των επιτοκίων τους για να κερδίσουν μερίδια αγοράς εις βάρος των εσόδων και των κερδών τους.

Τα αποτελέσματα εννιαμήνου 2020 δείχνουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν λόγω της μείωσης των εσόδων τους, της πλεονάζουσας ρευστότητας που διαθέτουν και τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.  Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ζημιές €122 εκατ. για το εννεάμηνο του 2020 έναντι κερδών €116 εκατ. πέρσι, με την τράπεζα να έχει πλεόνασμα ρευστότητας €4,1 δισ. και στόχο για μείωση των ΜΕΔ σε μονοψήφιο ποσοστό μέχρι το τέλος του 2022. Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη €40 εκατ. για το εννεάμηνο του 2020 έναντι κερδών €88,4 εκατ. το εννεάμηνο του 2019.

Οι προβλέψεις των τραπεζών για επισφαλή δάνεια παρουσιάζουν αύξηση λόγω και της πανδημίας του κορωνοϊού που επηρεάζει το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών. Οι προβλέψεις της Τράπεζας Κύπρου αυξήθηκαν κατά 22% στα €158 εκατ. από €19 εκατ., ενώ οι προβλέψεις της Ελληνικής Τράπεζας ανήλθαν στα €48,9 εκατ. από €9 εκατ. καταγράφοντας μεγάλη αύξηση 437%. Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων της Τράπεζας Κύπρου μειώθηκε στο 21% από 30% και της Ελληνικής στο 24,5% από 31,4%. Όσον αφορά το δείκτη κάλυψης των ΜΕΔ με προβλέψεις φθάνει το 59% από 54% για την Τράπεζα Κύπρου και για την Ελληνική στο 45,9% από 55,6%.

Τα αποτελέσματα των τραπεζών δείχνουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν με την εισοδηματική τους βάση λόγω της μείωσης των επιτοκίων, των σχετικά χαμηλών καθαρών επιτοκιακών περιθωρίων και τη δυσκολία που υπάρχει στην αποδοτική διαχείριση της πλεονάζουσας ρευστότητας που διαθέτουν.

Η μείωση των καθαρών εσόδων της Τράπεζας Κύπρου ανήλθε στο 14% υποχωρώντας στα €425 εκατ. ενώ η Ελληνική Τράπεζα παρουσιάζει μείωση 6% με τα έσοδα να μειώνονται στα €284 εκατ. Όσον αφορά τα έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών, η Τράπεζα Κύπρου σημείωσε μείωση 4% υποχωρώντας στα €106 εκατ. το εννιάμηνο από €111 εκατ. πέρυσι. Της  Ελληνικής Τράπεζας τα έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών σημείωσαν αύξηση 2%  και ανήλθαν στα €39 εκατ.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο της Τράπεζας Κύπρου ανέρχεται στο 1,87% από 1,92% πέρσι και της Ελληνικής στο 1,86% από 1,93%.

Το ζήτημα της πλεονάζουσας ρευστότητας αποτυπώνεται ξεκάθαρα στους ισολογισμούς τους, αφού οι δύο τράπεζες έχουν συνολικές καταθέσεις κοντά στα €31 δισ. και δάνεια μόλις €20 δισ., δηλαδή έχουν περίπου €10 δισ. στους λογαριασμούς τους περισσότερες καταθέσεις από ότι δάνεια. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούν να δανείσουν όπως στο παρελθόν, λόγω των αυστηρών κριτηρίων πιστοληπτικής αξιολόγησης των πελατών αλλά και του υπερδανεισμού που υπάρχει στα νοικοκυριά. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα κεφάλαια των τραπεζών παρουσιάζονται ενισχυμένα υπερβαίνοντας τα εποπτικά όρια. Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 για την Τράπεζα Κύπρου ανέρχεται σε 14,7% από 14,8% και της Ελληνικής σε 20,6% από 20%. Όσον αφορά το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας Κύπρου ανέρχεται στο 18,2% από 18% και της Ελληνικής στο 22,5% από 22,6%.Κύριες Ειδήσεις

Translate »