Μπλόκο τραπεζών στις έρευνες για την οικονομία


Πηγή: philenews.com

Έξι εμπορικές τράπεζες και η JCC προσέφυγαν στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας άδεια να προσβάλουν ως παράνομο, δικαστικό διάταγμα που εξασφάλισε η Αστυνομία, το οποίο τις υποχρεώνει να παραχωρήσουν στοιχεία για την κλειστή περίοδο του 2013.

Πρόκειται για την Τράπεζα Κύπρου, την πρώην Λαϊκή, Alpha Bank, Εμπορική, Εθνική, Eurobank και Astrobank καθώς και τον οργανισμό JCC που εξασφάλισαν την άδεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ώστε να προσβάλουν το διάταγμα που εξασφάλισε η Αστυνομία, ημερομηνίας 1/9/2020, του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, στο πλαίσιο ερευνών που διέταξε ο Γενικός Εισαγγελέας το 2017 για την κατάρρευση της οικονομίας. Είναι διάταγμα αποκάλυψης που αφορούσε διάφορες τράπεζες στην Κύπρο, μεταξύ των οποίων και τους αιτητές.

Το επίδικο διάταγμα έχει ως ζητούμενο αντικείμενο, στοιχεία και έγγραφα που αφορούν την περίοδο από 16/3/2013 μέχρι 27/3/2013, κατά την κλειστή περίοδο.

Ως «κλειστή περίοδος» στο εν λόγω διάταγμα αναφέρεται η περίοδος 16 – 27/3/2013 κατά την οποία τα εποπτευόμενα ιδρύματα (σε Κύπρο και εξωτερικό) παρέμειναν κλειστά ή απαγορεύτηκε διενέργεια συναλλαγών μετά από διατάγματα/εγκυκλίους/οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών, ή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής.

Ως διερευνώμενα αδικήματα αναφέρονται διάφορα αδικήματα που σύμφωνα με την αίτηση διαπράχθηκαν στην Κύπρο και στο εξωτερικό κατά ή περί τα έτη 2012-2013, για διαφθορά, δόλο και κατάχρηση εμπιστοσύνης από δημόσιο λειτουργό, κατάχρηση εξουσίας, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και αποκάλυψη κρατικού απορρήτου.

Νόμος που προνοεί για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς, περί αθέμιτης κτήσης περιουσιακού οφέλους από αξιωματούχους και λειτουργούς του δημοσίου και αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι τράπεζες υποστήριξαν ότι δεν τεκμηριώθηκε η εύλογη υποψία, ότι δεν αποκαλύφθηκαν όλα τα ουσιώδη γεγονότα, ότι η έκδοση του διατάγματος αποκάλυψης έγινε κατά παράβαση του Συντάγματος και ότι το διάταγμα αποτελεί αλίευση μαρτυρίας.

Το Δικαστήριο βρήκε ότι εντοπίζονται νομικά και πραγματικά στοιχεία τέτοια που στοιχειοθετούν εκ πρώτης όψεως συζητήσιμη υπόθεση και έδωσε άδεια για την καταχώρηση αίτησης με κλήση για την έκδοση προνομιακού εντάλματος certiorari με σκοπό την ακύρωση του διατάγματος αποκάλυψης ημερ. 1/9/2020 του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, που εκδόθηκε στο πλαίσιο της αίτησης υπ΄ αριθμό 288/2020 και διατάσσεται η αναστολή της ισχύος του επίδικου διατάγματος μέχρι εκδίκασης της δια κλήσεως αίτησης. Η αίτηση να καταχωρηθεί εντός εφτά ημερών και να επιδοθεί στη συνέχεια. Η υπόθεση ορίστηκε εκ νέου για οδηγίες στις 12/10/2020.Κύριες Ειδήσεις

Translate »