Τι πρέπει να προσέξετε στην συμπλήρωση της Φορολογικής Δήλωσης


Ποια σημεία προκαλούν δυσκολία στους χρήστες κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης; Δείτε τρόπους επίλυσης.

Μετά και το Διάταγμα του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο παρατείνεται μέχρι την 30η Νοεμβρίου του 2020 και ώρα 23.59 η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής Δήλωσης εισοδήματος για το 2019, για διευκόλυνση των φορολογουμένων που οφείλουν να υποβάλουν την φορολογική δήλωση για το 2019 εντοπίστηκαν συγκεκριμένα σημεία τα οποία εμπειρικά φαίνεται να δημιουργούν δυσκολίες κατά την συμπλήρωση της δήλωσης.

  1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3Β1

Συμπληρώστε ΜΟΝΟ εάν λαμβάνετε σύνταξη από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή είστε αυτοτελώς εργαζόμενος και ασφαλισμένος στις ΥΚΑ κατά το 2019.

Σε περίπτωση που ΔΕΝ ανακτώνται τα στοιχεία από τις ΥΚΑ και λαμβάνετε σχετικό μήνυμα, ελέγξτε την ημερομηνία γέννησης η οποία πρέπει : να αναγράφεται με την πιο πάνω μορφή και να είναι η ίδια με την ημερομηνία γέννησης που υπάρχει στο Μητρώο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Εάν από λάθος απαντήσατε ΟΧΙ (ότι δηλαδή δεν λαμβάνετε σύνταξη από ΥΚΑ ή δεν είστε αυτοτελώς), και έχετε ήδη προχωρήσει στη συμπλήρωση του ΜΕΡΟΥΣ 4Β ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, τότε θα πρέπει να μεταφερθείτε πίσω στην οθόνη «ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3Β1» για καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ3Β1» . Κάντε διπλό κλικ στο πεδίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3Β1» στο πάνω μέρος της Δήλωσης για να μεταφερθείτε στην σχετική οθόνη.

  1. ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ 4

Σημείο Α1: Μισθωτές Υπηρεσίες Στήλη ΑΦΜ: στην πρώτη στήλη είναι εκείνο του εργοδότη σας ΟΧΙ το δικό σας.

Αν εμφανίζεται το δικό σας προσυμπληρωμένο από το προηγούμενο έτος, διαγράψτε και συμπληρώστε με το ορθό, όπως εμφανίζεται στο πιστοποιητικό απολαβών σας (ΤΦ63). Στήλη «Αξιωματούχος» Επιλέξτε ΝΑΙ μόνο εάν (α) είστε Διευθυντής ή Γραμματέας εταιρείας και (β) πέραν από το εισόδημα που λαμβάνετε από την εταιρεία το οποίο υπόκειται σε εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων, λαμβάνετε και άλλο εισόδημα λόγω της ιδιότητας σας, το οποίο δεν υπόκειται σε εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων. Εάν δεν εμπίπτετε στα πιο πάνω δηλώστε ΟΧΙ

Μέρος Γ: Ενοίκια Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) Ø Όταν ο ενοικιαστής σας είναι Άτομο ΔΕΝ είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση με τον Α.Φ.Μ./ αρ.ταυτ. ενοικιαστή. Σε τέτοια περίπτωση ΔΕΝ συμπληρώνεται η στήλη 15 (Αμυντική Εισφορά και ΓεΣΥ που παρακρατήθηκε). Ø Όταν ο ενοικιαστής είναι Εταιρεία/Συνεταιρισμός/Δήμοι/Κοινότητες/Κράτος θα πρέπει να συμπληρώσετε τον Α.Φ.Μ. του ενοικιαστή όπως φαίνεται στη Βεβαίωση Παρακράτησης Αμυντικής Εισφοράς και ΓεΣΥ από Ενοίκια (έντυπο Ε.Πρ.614/2019)

Μέρος Ε: Τόκοι Εισπρακτέοι Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) Το ΑΦΜ που απαιτείται εδώ, πρέπει να ανήκει στο τραπεζικό ίδρυμα από όπου λαμβάνετε τόκους , ΟΧΙ το δικό σας ΑΦΜ . Αν εμφανίζεται το δικό σας ΑΦΜ προσυμπληρωμένο από το προηγούμενο έτος, διαγράψτε το και καταχωρήστε το ΑΦΜ της τράπεζας.

Μέρος Θ: Οποιοδήποτε άλλο Εισόδημα Για να επιτραπεί η καταχώρηση οποιουδήποτε άλλου εισοδήματος το οποίο δεν δηλώθηκε στις ΥΚΑ θα πρέπει στη τελευταία στήλη να επιλέξετε για ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ την επιλογή Δ/Ε (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ)

3. Η ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΝΑΙ «ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ»_ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩ

Έχετε επιλέξει ΠΡΟΒΟΛΗ και ΟΧΙ ΥΠΟΒΟΛΗ. Επιλέγοντας «υποβολή» «Δήλωσης εισοδήματος φυσικών προσώπων» συμπληρώνετε και υποβάλλετε τη δήλωση σας. Μπορείτε να την φυλάξετε προσωρινά και να συνεχίσετε την διαδικασία υποβολής όποτε επιθυμείτε μέχρι να την υποβάλετε οριστικά επιλέγοντας “οριστική υποβολή”. Η επιλογή «προβολή» χρησιμεύει μόνο για να βλέπετε και να τυπώνετε τη δήλωση ανά πάσα στιγμή.

4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓεΣΥ ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στη γραμμή 1Α θα πρέπει να καταχωρήσετε τα εισοδήματα για την περίοδο πριν την εφαρμογή του ΓεΣΥ (01/01/2019- 28/02/2019) προκειμένου να μην υπολογιστεί επιπλέον εισφορά ΓεΣΥ για τους δύο πρώτους μήνες του 2019. Αν δεν γίνει η καταχώρηση ο Υπολογισμός καταλήγει σε οφειλόμενη εισφορά ΓεΣΥ.Κύριες Ειδήσεις

Translate »