Συγκρίνετε online τα τέλη των τραπεζών


Ένας διαδικτυακός χώρος με τις χρεώσεις τραπεζών για τις αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών

 

Σε παρουσίαση του Διαδικτυακού Τόπου Σύγκρισης Τελών, που έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και τεθεί στη διάθεση των καταναλωτών από την 1η Νοεμβρίου 2018, προβαίνει το Υπουργείο Οικονομικών την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, στις 10 π.μ., στο Υπουργείο.

Ο διαδικτυακός τόπος στοχεύοντας στην αύξηση της διαφάνειας, συγκεντρώνει σε πίνακες για σκοπούς εύκολης σύγκρισης, τις χρεώσεις κάθε τράπεζας για τις αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών. Η σύγκριση περιλαμβάνει 10 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Μέσω του Διαδικτυακού Τύπου Σύγκρισης Τελών, οι καταναλωτές μπορούν να γνωρίζουν εκ των προτέρων και πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής, τις χρεώσεις της τράπεζας με την οποία πρόκειται να συνεργαστούν και κυρίως τις αντίστοιχες χρεώσεις των άλλων τραπεζών, ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένες και συνειδητές αποφάσεις.

Ο διαδικτυακός τόπος αποτελεί ένα σημαντικό και χρηστικό εργαλείο άμεσης ενημέρωσης των καταναλωτών για τα τέλη που χρεώνονται σε σχέση με τις πιο κάτω αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες:
•    τήρηση λογαριασμού (τρεχούμενου, ταμιευτηρίου, κ.λπ.)
•    παροχή χρεωστικών καρτών
•    παροχή πιστωτικών καρτών
•    ανάληψη μετρητών
•    παραχώρηση βιβλιαρίου επιταγών
•    μεταφορές πίστωσης SEPA σε ευρώ
•    μεταφορές πίστωσης εκτός SEPA σε ευρώ και σε άλλο νόμισμα
•    πάγιες εντολές
•    άμεσες χρεώσεις
•    επιστροφές επιταγών λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου
•    υπηρεσίες συναλλάγματος
•    υπεραναλήψεις
•    υπερβάσεις
•    αντίγραφο κατάστασης λογαριασμού
μέσω της παροχής σαφούς, περιεκτικής, ολοκληρωμένης και πλήρους πληροφόρησης.

Ο διαδικτυακός τόπος σύγκρισης τελών είναι προσβάσιμος στον σύνδεσμο: www.mof.gov.cy/feecomparisonΚύριες Ειδήσεις

Translate »