«Πράσινο» στην αποξήλωση δεξαμενών καυσίμων της Petrolina στο παλιό αεροδρόμιο


Πράσινο φως άναψε η περιβαλλοντική αρχή στο αίτημα για την αποξήλωση των δεξαμενών καυσίμων της εταιρείας “Petrolina Aviation Limited” στους χώρους του παλιού αεροδρομίου Λάρνακας.

Ο χώρος των εγκαταστάσεων βρίσκεται εντός της ειδικής ζώνης αεροδρομίου, 600m από τον Δήμο Λάρνακας και 1Km από τον Δήμο Δρομολαξιάς.

Το τεμάχιο που βρίσκονται οι δεξαμενές καυσίμων που θα κατεδαφιστούν εφάπτονται εντός της

προστατευόμενης περιοχή του Δικτύου Natura 2000 – Αλυκές Λάρνακας. Στην άμεση περιοχή μελέτης βρίσκεται το τέμενος της Χαλά Σουλτάν, εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της Λάρνακας, μία εγκατάσταση αφαλάτωσης, το αεροδρόμιο Λάρνακας, ο Τερματικός Αρχηγών κρατών και ιδιωτικών σκαφών και εγκαταστάσεις διαχείρισης cargo εμπορευμάτων αεροδρομίου.

Το έργο αφορά την αποξήλωση και κατεδάφιση των πιο κάτω εγκαταστάσεων:

  • Κτήριο/Γραφείο
  • Δύο μεταλλικά στέγαστρα
  • Bundwall
  • Περίφραξη
  • Δάπεδο από σκυρόδεμα
  • Υπόγειος διαχωριστήρας
  • Κτίρια και αποθηκευτικοί χώροι

Όπως αναφέρεται στη γνωμάτευση, δεν αναμένονται σοβαρές και μόνιμες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την αποξήλωση του έργου, εφόσον αυτή γίνει με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Αναμένεται παροδική όχληση στην πτηνοπανίδα της περιοχής λόγω των εργασιών αποξήλωσης του τερματικού, οι οποίες θα προκαλέσουν περιοδικά εκπομπές θορύβου, σκόνης και αέριων ρύπων. Επιπλέον, αναμένεται να προκληθούν επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα της περιοχής, στην αλοφυτική κυρίως βλάστηση της προστατευόμενης περιοχή του Δικτύου Natura 2000 – Αλυκές Λάρνακας.

Αναμένονται επιπτώσεις στα υπόγεια και επιφανειακά νερά, έστω και αν οι δεξαμενές είναι «gas free», λόγω της διατάραξης του εδάφους κατά τις εργασίες κατεδάφισης και της πιθανής ρύπανσης από τυχόν υπερχειλίσεις ή διαρροές κατά την περίοδο λειτουργίας του τερματικού.Κύριες Ειδήσεις

Translate »