Ποιες ηλικίες έκαναν αναστολή δόσεων


Πηγή: philenews.com


Οι νέοι σε ηλικία πελάτες των τραπεζών, μέχρι 25 ετών, προτίμησαν να πληρώνουν κανονικά τις δόσεις των δανείων και να μην προχωρήσουν σε αναστολή, σε αντίθεση με τους 45άρηδες και άνω, που θέλησαν να ευνοηθούν από το μέτρο, μέχρι τέλος του χρόνου. Από τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο «Φ» από την Τράπεζα Κύπρου, την Ελληνική και την ΚΕΔΙΠΕΣ, φαίνεται ότι οι ιδιώτες πελάτες από ηλικίας από 25 έως 35 πληρώνουν κανονικά τις δόσεις, ενώ οι δανειζόμενοι ηλικίας από 45 έως 55 έτη μπήκαν στη διαδικασία αναστολής, λόγω πιθανότατα των μεγαλύτερων υποχρεώσεων που έχουν. Μάλιστα, υπάρχει και μεγάλη μερίδα δανειοληπτών που η ηλικία τους είναι 55 – 60 ετών, οι οποίοι πάγωσαν τα δάνειά τους γιατί τα οικονομικά τους δεδομένα δεν ευνοούν την αποπληρωμή τους. Τη χρήση του μέτρου αναστολής δόσεων δεν έχουν κάνει μόνο οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, των οποίων τα εισοδήματα είναι περισσότερο ευάλωτα στο σημερινό επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον, αλλά και δημόσιοι υπάλληλοι, των οποίων τα εισοδήματα παρέμειναν σταθερά, αλλά προτίμησαν να επωφεληθούν του μέτρου.

Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι που προχώρησαν στη διαδικασία αναστολής είναι εργαζόμενοι κατά κύριο λόγο στον ξενοδοχειακό τομέα, στον ευρύτερο τουριστικό κλάδο, αλλά και στο λιανικό εμπόριο. Ενδιαφέρον υπάρχει για ακόμη ένα άλλο στοιχείο, την ηλικία που έχει ένα στεγαστικό δάνειο. Με βάση τα στοιχεία, στην αναστολή δόσεων έχουν μπει δάνεια τα οποία έχουν συναφθεί από το 2015 και μετά. Υπάρχουν φυσικά και εκείνα των οποίων η ηλικία είναι από 10 έως 15 έτη. Όσα είναι κοντά στη λήξη τους και απομένουν πολύ λίγα χρόνια για να εξοφληθούν, γίνεται προσπάθεια αποπληρωμής χωρίς να μπουν σε πρόγραμμα αναστολής. Δεν είναι όμως μόνο στεγαστικά που έχουν περάσει σε αναστολή δόσεων, αλλά υπάρχουν προσωπικά δάνεια, κάρτες, παρατραβήγματα τρεχούμενων λογαριασμών, δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, ακόμη και φοιτητικά. Υπάρχουν και οι πελάτες τραπεζών οι οποίοι, ενώ προχώρησαν σε αναστολή δόσεων, στη συνέχεια άρχισαν να πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους. Από την Ελληνική Τράπεζα αναφέρεται ότι αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό προνοητικών πελατών που είχαν αιτηθεί αναστολή δόσεων, 2-3 μήνες μετά τη λήξη του lockdown έχουν αρχίσει να πληρώνουν δόσεις, παρά το γεγονός ότι ακόμα εμπίπτουν στο σχέδιο αναστολής.

Σχετικά με τις αναστολές δόσεων, στην Τράπεζα Κύπρου έχουν γίνει 26.000 αιτήσεις (85% ιδιώτες, 15% εταιρείες), ο αριθμός των λογαριασμών είναι 44.000 (80% ιδιώτες, 20% εταιρείες) και η ονομαστική αξία των δανείων €6 δισ. (35% ιδιώτες και 65% εταιρείες). Το 80% των αιτήσεων έγινε το πρώτο δεκαπενθήμερο εφαρμογής του σχεδίου (μέχρι 15 Απριλίου).

Στην Ελληνική Τράπεζα, 18.500 πελάτες έχουν αιτηθεί αναστολή δόσης. Από αυτούς η τεράστια πλειοψηφία αφορά ιδιώτες (96%) και 4% πολύ μικρές επιχειρήσεις. Στην ΚΕΔΙΠΕΣ υπάρχουν 5.090 λογαριασμοί φυσικών προσώπων στα οποία έχει παραχωρηθεί αναστολή δόσης.Κύριες Ειδήσεις

Translate »