Καμπάνα €475 χιλιάδων στην Hermes Airports από ΕΠΑ


Πηγή: inbusiness.com.cy

Πρόστιμο συνολικού ύψους €475.761,47 επέβαλε στην Hermes Airports Ltd η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, για παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου. Η απόφαση λήφθηκε στο πλαίσιο καταγγελίας των εταιρειών A. Princess Airport Parking Ltd, C & A Stop and Fly Ltd και X. Xanthos Airport parking services εναντίον της εταιρείας Hermes. Αντικείμενο της υπόθεσης ήταν καταγγελία για παραβάσεις του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 13(Ι)/2008, ως έχει τροποποιηθεί με το Νόμο αρ. 41(Ι)/2014.

Καταγγελία από εταιρείες παροχής υπηρεσιών στάθμευσης valet
Οι καταγγέλλουσες εταιρείες παρέχουν υπηρεσίες στάθμευσης valet, δηλαδή φύλαξη αυτοκινήτων για πελάτες τους που αναχωρούν στο εξωτερικό μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Λάρνακας (ΔΑΛ) και οι οποίοι επιλέγουν να χρησιμοποιούν δικό τους μέσο μεταφοράς προς και από το ΔΑΛ.

Ο πελάτης/ταξιδιώτης παραδίδει το αυτοκίνητό του στο αεροδρόμιο και η επιχείρηση αναλαμβάνει τη μεταφορά του σε ειδικό χώρο φύλαξης, την παροχή ενδεχομένως κάποιων άλλων υπηρεσιών και τη μεταφορά του αυτοκινήτου πίσω στο αεροδρόμιο για παράδοσή του στον ταξιδιώτη, με την επιστροφή του στην Κύπρο.
Οι εν λόγω εταιρείες νοικιάζουν χώρους στάθμευσης στους χώρους στάθμευσης του ΔΑΛ στη βάση σχετικής συμφωνίας με την καταγγελλόμενη εταιρεία.Η Hermes εκμεταλλεύτηκε καταχρηστικά τη θέση της στην αγορά
Σύμφωνα με την απόφαση, η Hermes κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης του ΔΑΛ και κατ’ επέκταση στην αγορά της παροχής χώρου στάθμευσης εντός του ΔΑΛ για παροχή υπηρεσιών από άλλες επιχειρήσεις, την οποία εκμεταλλεύτηκε καταχρηστικά με τη συμπεριφορά της και τις πρακτικές της.

Η ΕΠΑ ομόφωνα έκρινε ότι η Hermes μέσω της συμπεριφοράς της και των πρακτικών της και τον καθορισμό αθέμιτων τιμών αγοράς προς τις καταγγέλλουσες εταιρείες παροχής στάθμευσης valet, στόχευε στην εκτόπιση ή/και καταχρηστική εκμετάλλευση των εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στην αγορά της παροχής υπηρεσιών στάθμευσης valet στο ΔΑΛ και την ανταγωνίζονταν στην παροχή υπηρεσιών στάθμευσης για επιβάτες/ταξιδιώτες.


Κύριες Ειδήσεις





Translate »