Ελληνική: Τέλος τα δεφτεράκια των καταθέσεων


Για δυο σημαντικές αλλαγές που θα γίνουν την 1η Ιανουαρίου 2019 προειδοποιεί με δεκάδες χιλιάδες επιστολές η Ελληνική Τράπεζα τους πελάτες της και ειδικά αυτούς που προέρχονται από τη Συνεργατική Τράπεζα. Πρώτον, καταργούνται τα βιβλιάρια καταθέσεων (δεφτεράκια). Από την 1η Ιανουαρίου τα υφιστάμενα βιβλιάρια καταθέσεων θα σταματήσουν να ενημερώνονται, ενώ δεν θα παραχωρούνται νέα βιβλιάρια σε υφιστάμενους ή νέους πελάτες. Δεύτερον, αλλάζουν τα επιτόκια για λογαριασμούς προειδοποίησης, τρεχούμενους και λογαριασμούς όψεως. 

 

Συγκεκριμένα, μέσω των επιστολών η Ελληνική ενημερώνει τους πελάτες της ότι τα βιβλιάρια καταθέσεων έχουν καταργηθεί από όλες σχεδόν τις τράπεζες της Ευρώπης, αφού πλέον οι πελάτες μπορούν να ενημερώνονται με άλλους τρόπους. Οι πελάτες θα μπορούν να ενημερώνονται ακόμα και σε ώρες που τα καταστήματα είναι κλειστά για το υπόλοιπο των λογαριασμών τους. Καταστάσεις λογαριασμών θα μπορούν να τυπώνονται από τα καταστήματα για τον τρέχοντα μήνα χωρίς καμία χρέωση.

Το τρέχον υπόλοιπο και το διαθέσιμο υπόλοιπο των λογαριασμών θα μπορεί να τυπώνεται πάνω στην απόδειξη κατάθεσης/ανάληψης. Επίσης θα δίνεται πληροφόρηση 24 ώρες το 24ωρο μέσω ΑΤΜ για το τρέχον και διαθέσιμο υπόλοιπο καθώς και για τις τελευταίες 10 κινήσεις του λογαριασμού. Ακόμη και μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής (I banking) και της εφαρμογής COOP Mobile.

Σχετικά με τα επιτόκια οι πελάτες ενημερώνονται ότι η Ελληνική θα προβεί σε τροποποίηση των πιστωτικών λογαριασμών προειδοποίησης 2,7,30 και 90 ημερών και των τρεχούμενων λογαριασμών όψεως. Για τους τρεχούμενους και όψεως το πιστωτικό επιτόκιο είναι μηδενικό. Για προειδοποίηση 2 ημερών για οποιοδήποτε ποσό κατάθεσης το επιτόκιο είναι επίσης μηδενικό. Για κατάθεση προειδοποίησης 7 ημερών το επιτόκιο είναι 0,10%, για κατάθεση προειδοποίησης 30 ημερών το επιτόκιο είναι 0,10% και προειδοποίησης 90 ημερών 0,25%.

Η Ελληνική ενημερώνει τους πελάτες της ότι έχουν δικαίωμα να μην αποδεχθούν τις τροποποιήσεις και πριν την έναρξη ισχύος των νέων επιτοκίων μπορούν να τερματίσουν την σύμβαση. Επίσης έχουν την επιλογή να μεταφέρουν τα χρήματα σε άλλα προϊόντα της Τράπεζας με υψηλότερα πιστωτικά επιτόκια χωρίς επιβάρυνση.

 Κύριες Ειδήσεις

Translate »