Δήμος Λάρνακας: Διαγωνισμός για παραχώρηση άδειας χρήσης του περιπτέρου Μακένζι


Ο Δήμος Λάρνακας προκηρύσσει διαγωνισμό για την παραχώρηση άδειας χρήσης του περιπτέρου Μακένζι για περίοδο τριών χρόνων και με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη τρία χρόνια.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τα έγγραφα του Διαγωνισμού μέχρι την Τρίτη 5/4/2022 και ώρα 11.00 π.μ. μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων www.eprocurement.gov.cy

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα έγγραφα του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων www.eprocurement.gov.cy

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σε σχέση με την πιο πάνω ανακοίνωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Προσφορών του Δήμου στο τηλ. 24816574.Κύριες Ειδήσεις


Translate »