Δήλωση Τελών: Η νέα κατάσταση που θα λάβουν άμεσα οι πελάτες τραπεζών


Νέα κατάσταση με την επωνυμία «Δήλωση Τελών» αναμένεται να λάβουν τις επόμενες εβδομάδες οι πελάτες των κυπριακών τραπεζών οι οποίοι διατηρούν λογαριασμούς πληρωμών (τρεχούμενο, προειδοποίησης κλπ). Η εν λόγω κατάσταση αποτελεί υποχρέωση όλων των κυπριακών τραπεζών με βάση τον «Περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών Νόμο».

 

Τονίζεται πως η κατάσταση δεν αφορά νέα τέλη που θα επιβάλουν οι τράπεζες, αλλά αποτελεί υποχρέωση των τραπεζών προς την ΕΕ να ενημερώνουν σε ετήσια βάση τους πελάτες τους με αναλυτική κατάσταση για όλα τα τέλη που καλούνται να καταβάλουν.

Σε σχετικές ενημερώσεις, σύμφωνα με πληροφορίες του InBusinessNews, αναμένεται να προβούν σύντομα τα τραπεζικά ιδρύματα καθώς και με την ετοιμασία σχετικών ενημερωτικών εντύπων που θα διατίθενται στα υποκαταστήματα των τραπεζών.

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω η κατάσταση θα αποστέλλεται χωρίς χρέωση σε ετήσια βάση προς τους πελάτες, ενώ παράλληλα οι πελάτες θα συνεχίσουν να λαμβάνουν την μηνιαία κατάσταση λογαριασμού τους.

Υπογραμμίζεται πως δεν θα πρέπει να προκληθεί πανικός στους πελάτες των τραπεζών που λάβουν την σχετική κατάσταση, καθώς δεν θα κληθούν να καταβάλουν οποιαδήποτε τέλη αλλά απλά το τραπεζικό ίδρυμα θα τους ενημερώνει αναλυτικά για τα τέλη που έχουν καταβάλει το τελευταίο έτος και αφορούν για παράδειγμα έξοδα τήρησης λογαριασμού, τέλη για εξερχόμενα εμβάσματα, χρεώσεις για ανάληψη μετρητών από ATM , τέλη για την εκτέλεση εντολής για την μη πληρωμή επιταγής, έξοδα διεκπεραίωσης κλπ.

 

 Κύριες Ειδήσεις

Translate »