Αύριο η τελευταία ημέρα υποβολής φορολογικών δηλώσεων μισθωτού


Αύριο η τελευταία ημέρα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για την υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού

 

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι η 31η Ιουλίου 2019 είναι η τελευταία ημερομηνία για την έγκαιρη:

  • υποβολή (χωρίς πρόστιμο) της Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού
  • πληρωμή του οφειλόμενου φόρου (χωρίς τόκους και επιβαρύνσεις) που υπολογίζεται από την αυτοφορολογία Μισθωτού

Σύμφωνα με το Τμήμα Φορολογίας ηλεκτρονικά μηνύματα που θα λαμβάνονται, τα οποία αναφέρονται σε καταληκτική ημερομηνία άλλη από αυτή που αναφέρεται πιο πάνω, ΔΕΝ αφορούν επίσημη αλληλογραφία του Τμήματος και καλείστε όπως τα αγνοήσετε.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.mof.gov.cy/tax, έχει αναρτηθεί, χρήσιμο ενημερωτικό υλικό, κάτω από το εικονίδιο «Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2018» όπως «Οδηγός Εγγραφής στο σύστημα TAXISnet», «Οδηγός για τη συμπλήρωση της Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού 2018», «τηλέφωνα επικοινωνίας» κλπ, το οποίο μπορεί το κοινό να συμβουλευτεί.

Για την υποβολή φορολογικής δήλωση για τους αυτοεργοδοτούμενους (χωρίς λογαριασμούς) είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2019

 Κύριες Ειδήσεις

Translate »