Αναστολή δόσεων για 49 χιλιάδες δανειολήπτες


Πηγή: KYΠΕ

Αναστολή δανείων αιτήθηκαν συνολικά 49.043 δανειολήπτες, εκ των οποίων οι 43.046 αφορούν νοικοκυριά και οι 5.997 επιχειρήσεις.

Στο €1,31 δισεκατομμύρια ανήλθε στις 5 Ιουνίου του 2020 το συνολικό ποσό των δόσεων χορηγήσεων που έχουν ανασταλεί, ύστερα από σχετικό αίτημα δανειοληπτών, από τα €1,26 δισ. που ανερχόταν στις 22 Μαΐου του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα την Τρίτη η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ).

Αναστολή δανείων αιτήθηκαν συνολικά 49.043 δανειολήπτες, εκ των οποίων οι 43.046 αφορούν νοικοκυριά και οι 5.997 επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία αφορούν σε δάνεια που είχαν καθυστέρηση μέχρι 30 ημέρες τόσο σε αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα όσο και σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, από το συνολικό ποσό των δόσεων που έχουν ανασταλεί, ποσό ύψους €915,97 εκατ. αφορά σε εταιρικά δάνεια και €397,88 εκατ. σε δάνεια νοικοκυριών.

Η συμβατική αξία των δανείων για τα οποία ζητήθηκε αναστολή δόσεων ανήλθε στις 5 Ιουνίου σε €11,44 δισεκατομμύρια, από €10,77 δισ. που ανέρχονταν στις 22 Μάϊου, εκ των οποίων τα €6,87 δισ. αφορά σε επιχειρηματικά δάνεια και το υπόλοιπο, €4,56 δισ. αφορά δάνεια νοικοκυριών.

Από τα εταιρικά δάνεια, βάσει των στοιχείων της ΚΤΚ, το μεγαλύτερο ποσό των δανείων για τα οποία ζητήθηκε μέχρι τις 5 Ιουνίου του 2020 αναστολή δόσεων, αφορά στον τομέα φιλοξενίας και εστίασης με μικτή αξία €1,71 δισ. και 710 δανειολήπτες.

Ακολουθεί ο τομέας των δραστηριοτήτων ακίνητης ιδιοκτησίας με €1,28 δισ., (672 δανειολήπτες), οι κατασκευές με μικτή αξία δανείων €1,12 δισ. (608 δανειολήπτες) και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με €1,10 δισ. (1.732 δανειολήπτες).

Η αξία των δανείων του τομέα της μεταποίησης για τα οποία ζητήθηκε αναστολή δόσεων ανέρχεται στα €440,13 εκατ. (559 δανειολήπτες).

Πηγή: ΚΥΠΕΚύριες Ειδήσεις

Translate »