«Ανασταίνει» τερματισμένα ΜΕΔ το Εστία


Περίπου τα μισά από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) που θα εμπίπτουν στο σχέδιο «Εστία» αναμένεται να είναι τερματισμένα σύμφωνα με τραπεζικές πηγές που μίλησαν στο Insider.
Να σημειωθεί πως με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο τραπεζικό σύστημα του τόπου ανέρχονται στα 16,5 δις ευρώ με τα 10,2 δις ευρώ να είναι στην κατηγορία νοικοκυριά. Με βάση το σχέδιο «Εστία», το οποίο αναμένεται να προστατεύσει τους δανειολήπτες που κατέχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια με εξασφάλιση πρώτη κατοικία, εκτιμάται πως θα εμπίπτουν δάνεια δανειοληπτών μέγιστης αξίας 3,4 δις ευρώ.
Με βάση τα στοιχεία που είχαν υπολογιστεί από τα τρία μεγαλύτερα συστημικά ιδρύματα από τα 3,4 δις ευρώ, τα 900 εκατ. με ένα δις ευρώ θα προέρχονται από την Τράπεζα Κύπρου, 250 εκατ. ευρώ από την Ελληνική, 1,3 δις ευρώ από την πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα και τα υπόλοιπα από τα μικρότερα τραπεζικά ιδρύματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Insider τα μισά μη εξυπηρετούμενα δάνεια που θα εμπίπτουν στο «Εστία» είναι τερματισμένα. Με βάση τραπεζικές πηγές υπολογίζεται πως από την Τράπεζα Κύπρου τα μισά (ίσως και περισσότερα όπως μας λέχθηκε) από τα 900 εκατ. ευρώ που θα μπορούν να εισέλθουν στο σχέδιο είναι τερματισμένα. Το ίδιο ισχύει και για την Ελληνική Τράπεζα όπου από τα 250 εκατ. ευρώ τα μισά περίπου που θα εμπίπτουν στο «Εστία» είναι επίσης τερματισμένα. Όσο αφορά τον Συνεργατισμό όπου ένα μεγάλος μέρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων του «Εστία» προέρχονται από αυτόν, αναμένεται να ενταχθούν τερματισμένα δάνεια συνολικού ποσού 700 εκατ. ευρώ.
Να υπενθυμίσουμε πως δικαιούχοι του σχεδίου είναι δανειολήπτες που την 30ηΣεπτεμβρίου 2017 είχαν μη εξυπηρετούμενα τα δάνεια τα οποία είχαν ως εξασφάλιση την κύρια κατοικία. Επιπλέον, θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια όπως το οικογενειακό εισόδημα, τη σύνθεση της οικογένειας αλλά και την περιουσία. Τα εισοδηματικά κριτήρια ξεκινούν από 20 χιλ. ευρώ και φτάνουν τις 60 χιλιάδες ευρώ. Όσο αφορά τα υπόλοιπα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού (εξαιρουμένης της πρώτης κατοικίας) δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν σε τιμές αγοράς το 80% της αγοραίας αξίας της πρώτης κατοικίας και να μην ξεπερνούν τις 250.000 ευρώ.


Κύριες Ειδήσεις

Translate »