Ανακοίνωση κυβέρνησης σχετικά με το Σχεδίου Επιδότησης Επιτοκίων για Νέα Στεγαστικά Δάνεια


Oδηγός με χρήσιμες ερωτήσεις/απαντήσεις για το Σχέδιο ➡️
https://bit.ly/2CJJxx2

Στόχος του Σχεδίου Επιδότησης Επιτοκίων για Νέα Στεγαστικά Δάνεια, είναι η στήριξη των νοικοκυριών για σύναψη δανείων για σκοπούς ιδιοκατοίκησης. Αποτελεί πεποίθησή μας, ότι η επιδότηση επιτοκίου έστω για καθορισμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να αποτελέσει την κατάλληλη, αναγκαία αλλά και στοχευμένη λύση υπό τις παρούσες συνθήκες. Για το σχέδιο αυτό, μετά από την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο, έγινε εκτενής διαβούλευση και με τις τράπεζες για να ενταχθούν στο Σχέδιο. Σήμερα, ανακοινώνουμε μαζί με το Σύνδεσμο Τραπεζών, τα 10 Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα που έχουν αποδεχθεί τους όρους του Σχεδίου και εντάχθηκαν σε αυτό.

Από τη Δευτέρα, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνήσουν με το πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής τους, το οποίο συμμετέχει στο Σχέδιο και να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να ενταχθούν σε αυτό. Σημειώνω ότι δεν χρειάζεται οποιαδήποτε έγκριση από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών.

Αυτή παραχωρείται αυτόματα με την έγκριση του δανείου από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, νοουμένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Σχεδίου.

Υπενθυμίζονται οι κύριες πρόνοιες του Σχεδίου:

– Αφορά νέα δάνεια για σκοπούς ιδιοκατοίκησης (πρώτης κατοικίας)
– Καλύπτει δάνεια που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν από την 1/03/2020 – 31/12/2020, από οποιοδήποτε συμμετέχοντα στο Σχέδιο Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα (ΑΠΙ) – 10 πιστωτικά ιδρύματα. Σημειώνω ότι εξαιρούνται στεγαστικά δάνεια των οποίων το επιτόκιο επιχορηγείται με άλλα ειδικά σχέδια της Κυβέρνησης.
– Το ύψος του δανείου του οποίου το επιτόκιο θα επιχορηγείται δεν πρέπει να υπερβαίνει τις €300.000
– Η διάρκεια της επιδότησης του επιτοκίου θα είναι για περίοδο τεσσάρων ετών, και θα επιδοτείται το επιτόκιο μέχρι 1,5 ποσοστιαίες μονάδες (150 μονάδες βάσης)
– Το δάνειο δύναται να εκταμιευθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία έγκρισης του δανείου από το ΑΠΙ.

Image may contain: textΚύριες Ειδήσεις

Translate »