20 νέοι φοιτητές θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με τη στήριξη της Ελληνικής Τράπεζας


Στο πλευρό 20 νέων φοιτητών μέχρι και το τέταρτο έτος των σπουδών τους, θα βρίσκεται η Ελληνική Τράπεζα.

 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για το πρώτο Πρόγραμμα Υποτροφιών της Ελληνικής Τράπεζας 2019-2023 ανακοινώθηκαν σήμερα, Δευτέρα 20 Ιανουαρίου και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα jumpstart.hellenicbank.com, αναγράφοντας τον αριθμό της αίτησης.
Το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται από την Ελληνική Τράπεζα για πρώτη φορά φέτος προσφέρει οικονομική στήριξη ύψους 2000 ευρώ ετησίως για τις ακαδημαϊκές σπουδές νέων φοιτητών σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο ή σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.
Οι υποτροφίες δόθηκαν μετά από μοριοδότηση που έλαβε υπόψη τις ακαδημαϊκές επιδόσεις και διακρίσεις του αιτητή, την οικονομική κατάσταση της οικογένειας και ιδιάζουσες κοινωνικές καταστάσεις. Στοιχεία που έχουν καθορίσει τα αποτελέσματα, πέραν της ακαδημαϊκής επίδοσης και των διακρίσεων των αιτητών είναι κοινωνικές καταστάσεις και δυσκολίες που κάνουν την ακαδημαϊκή επιτυχία τους ακόμα πιο ουσιαστική, όπως είναι η δύσκολη οικονομική κατάσταση, σοβαρά θέματα υγείας, ορφάνια κ.α.
Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης οι πρώτοι 35 σε κατάταξη υποψήφιοι, που συγκέντρωναν βαθμολογία πάνω από 105 μονάδες, κλήθηκαν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά με στόχο την επικύρωση των στοιχείων που υπέβαλαν στην αίτηση. Στο δεύτερο στάδιο πραγματοποιήθηκε έλεγχος/επικύρωση των αιτήσεων/αποτελεσμάτων από τον οίκο Ernst & Young και οι 20 πρώτες σε βαθμολογία κρίθηκαν ως επιτυχείς.

Αιτήσεις υπέβαλαν 135 απόφοιτοι του 2019, λυκείων και τεχνικών σχολών της Κύπρου και στρατιώτες που έχουν ολοκληρώσει τη θητεία τους το 2019, οι οποίοι τηρούσαν κάποιες σχετικές προϋποθέσεις.

Στην ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για το Πρόγραμμα, είναι διαθέσιμες όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τα αποτελέσματα, τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης.
jumpstart.hellenicbank.com
Jumpstart. Υποτροφίες Ελληνικής Τράπεζας.
Έχεις τη δύναμη.


Κύριες Ειδήσεις

Translate »