Υπηρεσίες κοινωνικών ασφαλίσεων τώρα και μέσω της “Αριάδνης”


Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ), στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των ηλεκτρονικών τους υπηρεσιών και της προώθησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανακοίνωσαν ότι μέσω της Πύλης «ΑΡΙΑΔΝΗ» προσφέρονται, κατάσταση ασφαλιστικού λογαριασμού για όλα τα έτη, κατάσταση ασφαλιστικού λογαριασμού για συγκεκριμένο έτος, βεβαίωση για λήψη παροχής, και προσωρινός υπολογισμός σύνταξης γήρατος (προγνωστικό).
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας, που μεταδίδει το ΓΤΠ, οι καταστάσεις/βεβαιώσεις που εκτυπώνονται για τα α, β και γ πιο πάνω μπορούν να χρησιμοποιούνται και για επίσημη χρήση. Επιπρόσθετα, έχει εφαρμοστεί και η νέα υπηρεσία της Πύλης «ΑΡΙΑΔΝΗΣ», Πρόοδος Αιτημάτων, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την πρόοδο των αιτήσεων που υπέβαλαν στις ΥΚΑ, για Βοηθήματα, Επιδόματα, Συντάξεις, Πληρωμή λόγω Πλεονασμού.

2

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, πριν χρησιμοποιήσουν τις πιο πάνω ηλεκτρονικές υπηρεσίες για πρώτη φορά, να ακολουθήσουν συγκεκριμένη διαδικασία εγγραφής στην Πύλη «ΑΡΙΑΔΝΗ», στην ιστοσελίδα www.ariadne.gov.cy,καθώς και ταυτοποίησής τους στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή σε συγκεκριμένα ταχυδρομεία.


Κύριες Ειδήσεις

Translate »