Πόση αύξηση στους μισθούς δίνει φέτος ο Τιμάριθμος;


Υπενθυμίζεται ότι για την αντίστοιχη περσινή περίοδο υπήρξε αύξηση στο τιμάριθμο κατά 0,28%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2018 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2018 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, υπάρχει αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά 1,51%.

Δεδομένου ότι ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν θετικός το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2018, με βάση την μεταβατική συμφωνία για περίοδο τριών ετών για ετήσια καταβολή Α.Τ.Α στο 50%, οι μισθοί από την 1/1/19 θα έχουν αύξηση στο τιμαριθμικό επίδομα κατά 0,76 %.

Υπενθυμίζεται ότι για την αντίστοιχη περσινή περίοδο από 1/1/18 μέχρι και την 31/12/18 υπήρξε αύξηση στο τιμάριθμο κατά 0,28%.

Έτσι η συνολική αύξηση τιμαρίθμου και των δύο ετών θα ανέλθει στο 1.04%.

 Κύριες Ειδήσεις

Translate »