Νέος ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός στο Βασιλικό


Tην κατασκευή και λειτουργία ηλεκτροπαραγωγού σταθμού 100 MW, στην περιοχή Βασιλικού της κοινότητας Τόχνης επιδιώκει η εταιρεία Paramount Energy Corporation Ltd ιδιοκτησίας του επιχειρηματία Άκη Έλληνα, η οποία έχει υποβάλει αίτηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για χορήγηση άδειας, ενώ κατέθεσε στην Περιβαλλοντική Αρχή προς εξέταση Μελέτη Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που έχει ετοιμάσει η Αιολική Λτδ.
Το προτεινόμενο έργο σκοπό έχει να ενισχύσει τη παραγωγή ενέργειας στην Κύπρο με μονάδες υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οι οποίες θα εργάζονται με φυσικό αέριο. Η λειτουργία των μονάδων αυτών θα συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και των οξειδίων του αζώτου και θείου σε εθνικό επίπεδο.
Ο σταθμός, που αναμένεται να κοστίσει γύρω στα €120 εκατ., θα είναι έτοιμος να διαθέσει την παραγωγή του στο εθνικό δίκτυο από το 2021 και θα αποτελέσει ένα σημαντικό παραγωγό όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας σε εθνικό επίπεδο. Τονίζεται ότι όλες οι λύσεις που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό του έργου στοχεύουν στην υψηλή αξιοπιστία όσον αφορά τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια όλων των εγκαταστάσεων του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού.
Η αίτηση στην ΡΑΕΚ αφορά την εγκατάσταση 6 μονάδων εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ), ισχύος σχεδόν 18,3 MW έκαστη. Ο σταθμός είναι σχεδιασμένος να χρησιμοποιεί ως καύσιμο φυσικό αέριο (ΦΑ) και πετρέλαιο, ώστε σε περίπτωση που η έλευση του ΦΑ καθυστερήσει ο σταθμός να μπορεί να λειτουργήσει. Η εγκατεστημένη ισχύς του σταθμού προβλέπεται να είναι 102,6 MW όταν το χρησιμοποιούμενο καύσιμο θα είναι το πετρέλαιο.


Κύριες Ειδήσεις


Translate »