Νέες αλλαγές στο πρόγραμμα πολιτογράφησης


Η επίσπευση των εγκρίσεων των αιτήσεων κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων επενδυτών είναι ένα από τα μέτρα που προωθεί η Κυβέρνηση για επανεκκίνηση της οικονομίας, σε συνδυασμό με το σταδιακό άνοιγμα των εργοταξίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί αιτήσεις που υποβλήθηκαν το Μάρτιο του 2019, ενώ στα τελικά στάδια της αξιολόγησης πριν την προώθησή τους στο Υπουργικό Συμβούλιο βρίσκονται οι αιτήσεις που κατατέθηκαν τον προηγούμενο Απρίλιο.

Ο μεγάλος όγκος των αιτήσεων που εκκρεμούν, από τις 600, είναι αυτές του Μαΐου του 2019, που σύμφωνα με πληροφορίες ξεπερνούν τις 300. Υπενθυμίζουμε ότι πέρισυ στις 15 Μαΐου 2019 είχαν τεθεί σε εφαρμογή τα νέα κριτήρια για πολιτογραφήσεις τα οποία προνοούσαν επιπλέον συνεισφορά στον Οργανισμό Ανάπτυξης Γης €75,000 και για την έρευνα και καινοτομία άλλες €75.000.

Επιτάχυνση της διαδικασίας

H προσπάθεια του Υπουργείου Εσωτερικών είναι να σμικρυνθεί ουσιατικά η περίοδος εξέτασης των αιτήσεων και προς αυτό τον σκοπό έχει ενισχυθεί σημαντικά η ομάδα διεκπεραίωσης των αιτήσεων, όπως άλλωστε δήλωσε χθες βράδυ στο Σίγμα ο Υπουργός Εσωτερικών. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τους κανονισμούς, για να είναι δυνατή η απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας ο αιτητής πρέπει να κατέχει άδεια μόνιμης παραμονής στην Κύπρο τουλάχιστον 6 μηνών.

Σ’ αυτό το πλαίσιο για φέτος ενδεχομένως να μην ισχύσει το ανώτατο όριο των 700 εγκρίσεων πολιτογραφήσεων, που είχε θεσμοθετηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο εφόσον οι πλείστες αιτήσεις αφορούν το 2019 και λόγω της τωρινής οικονομικής κατάστασης η έγκριση θα απελευθερώσει ρευστότητα στην αγορά.

Στο πλαίσιο της νομοθεσίας, που είχε ψηφιστεί πέρισυ, οι κανονισμοί του προγράμματος κατ’ εξαίρεση πολιτογράφησης πρέπει να εγκρίνονται από την Βουλή και προς αυτή την κατεύθυνση το Υπουργείο Εσωτερικών θα προωθήσει προς το Κοινοβούλιο τους σχετικούς κανονισμούς μετά το Πάσχα.

Βαρύτητα και στη θωράκιση

Οι διαφοροποιήσεις, που εισάγονται μέσω των κανονισμών, θα αφορούν κυρίως τη διαδικασία, και όχι το ποσό της επένδυσης, σε μια προσπάθεια θωράκισης του προγράμματος. Αυτό έρχεται και ως απάντηση στις ανησυχίες ευρωπαϊκών Θεσμών, οι οποίοι, όπως πληροφορούμαστε, είχαν ζητήσει ενημέρωση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την πορεία του προγράμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες στους νέους κανονισμούς υιοθετούνται πλήρως οι εισηγήσεις της τριμελούς επιτροπής που διόρισε η Κυβέρνηση για το πρόγραμμα. Η κύρια εισήγηση αφορά στην διασύνδεση της διαδικασίας με τον νόμο για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Φορείς της αγοράς θεωρούν ότι η συγκεκριμένη αλλαγή κινείται προς την σωστή κατεύθυνση και σημειώνουν ότι ο έλεγχος δέουσας επιμέλειας ήδη γίνεται από τους παρόχους υπηρεσιών, τα τραπεζικά ιδρύματα όταν γίνονται τα εμβάσματα και ζητούνται έγγραφα, που να πιστοποιούν την προέλευση των χρημάτων.

Οι πάροχοι

Προς αυτή την κατεύθυνση αναμένονται αλλαγές όσον αφορά τις προϋποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται ώστε κάποιος οργανισμός να μπορεί να συμπεριληφθεί στο μητρώο παρόχων υπηρεσιών που συνδέονται με το επενδυτικό πρόγραμμα. Χαρακτηριστικά μας αναφέρθηκε από επαγγελματίες παρόχους υπηρεσιών ότι «αν κοιτάξει κάποιος τους οργανισμούς που βρίσκονται, τώρα, στο μητρώο θα διαπιστώσει ότι σχεδόν ο οποιασδήποτε θα μπορούσε να εγγραφεί, μόνο με την παρακολούθηση ενός σεμιναρίου».

Η τριμερής επιτροπή προτείνει να έχουν δικαίωμα παροχής υπηρεσιών όσοι εμπίπτουν στην νομοθεσία που αφορά το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και εποπτεύονται. Αυτοί οι πάροχοι είναι για παράδειγμα δικηγόροι, λογιστές και παρόχοι διοικητικών υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν την εμπειρία και την υποχρέωση να διαθέτουν αυστηρές διαδικασίες αποδοχής πελατών όχι μόνο όσον αφορά το Πρόγραμμα πολιτογράφησης αλλά γενικότερα.

Κατηγορία «υψηλού κινδύνου»

Συγκεκριμένα, μας έχει αναφερθεί ότι τα άτομα που προτίθενται να αιτηθούν πολιτογράφηση, θα πρέπει να κατατάσσονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, κάτι που προβλέπει πολύ αυστηρές διαδικασίες ελέγχου των προσωπικών δεδομένων του επενδυτή και της προέλευσης των χρημάτων. Επίσης αναμένεται να διευκρινιστεί ότι πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε αίτηση πολιτογράφησης νοουμένου ότι έχουν γίνει όλοι οι έλεγχοι ως κατηγορία υψηλού κινδύνου.

Διεύρυνση

Γίνεται επιπλέον εισήγηση στα οικονομικά κριτήρια να περιληφθούν και άλλες επενδύσεις, όπως σε έργα που αφορούν το περιβάλλον και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα, όπως είναι αυτή τη στιγμή, επιτρέπει στον επενδυτή να επενδύσει σε μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών, σε μερίδια επενδυτικών ταμείων, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία των επενδυτών προτιμά την αγορά ακινήτων.

Επιπλέον, η τριμελής επιτροπή προτείνει να θεωρείται ποινικό αδίκημα η παροχή ψευδών δηλώσεων ή εγγράφων από τον επενδυτή, ενώ προωθείται τροποποίηση ώστε οι αρμόδιες αρχές να έχουν την δυνατότητα να αξιολογούν τον επενδυτή και μετά την παραχώρηση της υπηκοότητας και να την αφαιρούν όπου συντρέχουν λόγοι.

Όπως ανέφερε και χθες το ΣΙΓΜΑ, την Τρίτη του Πάσχα ο Πρόεδρος της Δημοκραίας θα έχει συναντήσεις με οικονομικούς φορείς για την λήψη μέτρων επανεκκίνησης της οικονομίας.  Ένα από τα μέτρα που αναμένεται να συζητηθούν είναι η επαναφορά της μη καταβολής φόρου κεφαλαιουχικών κερδών όταν στο μέλλον πωληθούν τα ακίνητα από αγοραστές που θα επενδύσουν στην Κύπρο τους επόμενους 12 μήνες.Κύριες Ειδήσεις

Translate »