Μεγάλες μειώσεις στις φορολογίες των Δήμων


Πηγή: inbusiness.com.cy

Μεγάλες μειώσεις σε φορολογίες, προς όφελος όλων των επιχειρήσεων που υποχρεωτικά ανέστειλαν τη λειτουργία τους, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, προνοεί η εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Δήμων που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Οι μειώσεις στις φορολογίες θα εφαρμοστούν για τα ακόλουθα:
-Δικαιώματα χρήσης Επαγγελματικών Υποστατικών
-Άδεια χρήσης υποστατικών θεάματος και εστίασης
-Τέλος σκυβάλων (με εξαίρεση τα οικιστικά υποστατικά, στα οποία θα επιβληθεί η ίδια χρέωση με το προηγούμενο έτοςΟι μειώσεις στις φορολογίες αρχίζουν ανάλογα με την επιχείρηση από το 14% και φθάνουν μέχρι το 34% και έχουν να κάνουν με τις μέρες όπου η επιχείρηση παρέμεινε υποχρεωτικά κλειστή.
Για παράδειγμα τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης και οι κινηματογράφοι θα έχουν έκπτωση 34%, τα ξενοδοχεία 24%, τα κουρεία 19% και τα ταξιδιωτικά γραφεία 14%.
Στα ξενοδοχεία όπου λειτουργούσαν για προσωρινή φιλοξενία προσώπων θα παραχωρηθεί το 50% της μείωσης που αναλογεί στα υπόλοιπα ξενοδοχεία που δεν λειτουργούσαν, ενώ όσες επιχειρήσεις εστίασης παρείχαν την υπηρεσία της κατ’ οίκον διανομής θα παραχωρηθεί επίσης το 50% της μείωσης που αναλογεί στις υπόλοιπες επιχειρήσεις που δεν παρείχαν την υπηρεσία.
Άδεια χρήσης μέρους πεζοδρόμου/πλατείας για σκοπούς υπαίθριας εστίασης
Για την περίοδο όπου οι επηρεαζόμενες επιχειρήσεις, ήταν κλειστές, δηλαδή από 16 Μαρτίου μέχρι 20 Μάϊου δεν θα επιβληθεί οποιαδήποτε χρέωση.
Για την περίοδο από 21 Μάϊου και μετά όπου οι επηρεαζομένες επιχειρήσεις μπορούσαν να λειτουργήσουν και για όσο διάστημα θα έχουν υποχρέωση να έχουν αραιή διάταξη των τραπεζοκαθισμάτων τους, θα τους παραχωρηθεί μείωση 40% στη χρέωση ανά τετραγωνικό μέτρο. Παράλληλα προσωρινή παραχώρηση επιπρόσθετου χώρου θα χρεώνεται επίσης με τη μείωση του 40%.
Δικαιώματα (ενοίκια) χρήσης Δημοτικών υποστατικών και χώρων  
Η μείωση στο ενοίκιο θα ανέρχεται στο 50% της περιόδου, όπου η κάθε επηρεαζόμενη επιχείρηση, είχε αναστείλει υποχρεωτικά τη λειτουργία της.Που δεν θα παραχωρηθεί μείωση
Με βάση τις αποφάσεις, δεν θα παραχωρηθεί μείωση στα ακόλουθα:

-Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Ιδιοκτησίας, νοουμένου ότι το ποσοστό δεν έχει φτάσει στην οροφή του 0,24 τοις χιλίοις επί της αξίας του ακινήτου.
-Επαγγελματικό φόρο
-Υπόλοιπες άδειες, τέλη και δικαιώματαΣυστάσεις
Παράλληλα η Ένωση Δήμων κάνει και τις ακόλουθες συστάσεις:

-Θα επαφίεται σε κάθε Δήμο να αποφασίσει αν η μείωση θα παραχωρηθεί απευθείας στο αρχικό τιμολόγιο ή αν η μείωση θα επιβληθεί μετά από γραπτή ένσταση
-Κάθε Δήμος εκεί που το κρίνει σκόπιμο να παράσχει ευκολίες πληρωμής
-Κάθε Δήμος να εξετάσει το ενδεχόμενο να μην επιβάλει επιβαρύνσεις μέχρι το τέλος του έτους σε απλήρωτες φορολογίες και τέλη.Κύριες Ειδήσεις

Translate »