Και με τη βούλα εργοδότηση αλλοδαπών σε εστιατόρια


Σε πολλούς τομείς της οικονομίας μπορούν να απασχολούνται ξένοι φοιτητές στην Κύπρο και αιτητές ασύλου, μεταξύ των οποίων και η ξενοδοχειακή και επισιτιστική βιομηχανία. Η υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου υιοθέτησε το αίτημα των εστιατόρων και άνοιξε τον δρόμο για εργοδότηση αλλοδαπών φοιτητών σε κέντρα αναψυχής και εστιατόρια ανεξαρτήτως κλάδου σπουδών.
Αναφορικά με τα ξενοδοχεία, η υπουργός φαίνεται ότι δεν πείστηκε για την αναγκαιότητα εργοδότησης αλλοδαπών φοιτητών πέραν των σπουδαστών που κάνουν την πρακτική τους εξέταση. Αντίθετα, η Υπουργός έδωσε το πράσινο φως για εργοδότηση πολιτικών προσφύγων σε εστιατόρια και ξενοδοχεία. Τα σχετικά διατάγματα της Υπουργού δημοσιεύθηκαν στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 10 Μαΐου.
Σύμφωνα με τα διατάγματα, επιτρέπεται η απασχόληση φοιτητών που ευρίσκονταν στην Κύπρο κατά τη 10η Μαΐου στον επισιτιστικό κλάδο (διανομείς φαγητού) και στα εστιατόρια/κέντρα αναψυχής (βοηθοί κουζίνας/ καθαριστές) υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίσουν συμβόλαιο απασχόλησης με συγκεκριμένο εργοδότη θεωρημένο από το Τμήμα Εργασίας, στο οποίο θα αναγράφονται οι κυριότεροι όροι εργοδότησης. Ο εργοδότης θα πρέπει να προσκομίζει επίσης έγγραφο με το ωράριο σπουδών από αναγνωρισμένο ίδρυμα σπουδών και το μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας των φοιτητών στο τμήμα Εργασίας.
Αντίθετα, στα ξενοδοχεία δεν άλλαξε κάτι στο διάταγμα της 10ης Μαΐου και επιτρέπεται η εργοδότηση αλλοδαπών μόνο για σκοπούς πρακτικής εξέτασης. Υπάρχει σχετική διευκρίνιση ότι κατά την περίοδο 1η Ιουνίου – 15 Οκτωβρίου στα ξενοδοχεία/κέντρα αναψυχής επιτρέπεται η απασχόληση φοιτητών ξενοδοχειακών/επισιστιστικών κλάδων σπουδών μόνο για σκοπούς πρακτικής εξέτασης.
Παράλληλα, στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια και κέντρα αναψυχής επιτρέπεται η εργοδότηση πολιτικών προσφύγων ως βοηθοί κουζίνας και καθαριστές. Νοείται ότι θα κατέχουν συμβόλαιο απασχόλησης σε συγκεκριμένο εργοδότη, σφραγισμένο από το Τμήμα Εργασίας, ενώ θα αμείβονται με βάση τις συλλογικές συμβάσεις. Οι πολιτικοί πρόσφυγες μπορούν επίσης να εργάζονται στη γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, σε καταφύγια και ξενοδοχεία ζώων, στη μεταποίηση, διαχείριση αποβλήτων, εμπόριο, επισκευές και στην παροχή υπηρεσιών (εργάτες καθαρισμού, αχθοφόροι κ.λπ.).


Κύριες Ειδήσεις

Translate »