Ευκολίες και δόσεις για ληξιπρόθεσμες εισφορές ΤΚΑ και ΓεΣΥ


Ενώπιον της Βουλής βρίσκεται το νομοσχέδιο που αποσκοπεί στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών, στο πρότυπο των ρυθμίσεων που δόθηκαν το 2016. Όπως προκύπτει από το νομοσχέδιο, στη νέα ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν ληξιπρόθεσμες εισφορές προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αλλά και προς άλλα ταμεία για τα οποία έχουν την ευθύνη είσπραξης οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένων και εισφορών για το ΓεΣΥ, εφόσον οι οφειλέτες δεν τελούν υπό ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών βάσει του σχεδίου που τέθηκε σε ισχύ το 2016.

Το νομοσχέδιο τροποποιεί τον περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμο του 2016 και προβλέπει τις ίδιες ευκολίες που και τότε είχαν προταθεί σε οφειλέτες. Συγκεκριμένα, οι εργοδότες και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι μπορούν στο πλαίσιο των ρυθμίσεων που θα ισχύσουν να εξοφλήσουν το αργότερο σε 54 ισόποσες μηνιαίες δόσεις τις καθυστερημένες οφειλές τους.

Εάν επιλέξουν να εξοφλήσουν ενωρίτερα των 54 δόσεων, θα επωφεληθούν ανάλογης μείωσης του πρόσθετου τέλους, το οποίο μπορεί να ανέρχεται μέχρι και 27%. Σε περίπτωση που το οφειλόμενο ποσό καταβληθεί εφάπαξ, θα απαλλάσσονται από την καταβολή του συνόλου του πρόσθετου τέλους που επιβλήθηκε.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, σκοπός του νομοθετήματος είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμου, ώστε να δοθεί δυνατότητα σε οφειλέτες που δεν τελούν υπό ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών να ενταχθούν σε νέα ρύθμιση για οφειλές που θα καθοριστούν με σχετική γνωστοποίηση της υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μετά τη σχετική γνωστοποίηση της υπ. Εργασίας στην Επίσημη Εφημερίδα, εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο, οι οφειλέτες θα έχουν στη διάθεση τους περίοδο τεσσάρων μηνών, όπως και το 2016, για υποβολή σχετικής αίτησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙΚύριες Ειδήσεις

Translate »