Breaking News

Ελληνική: Επαναφέρει τους μισθούς του προσωπικού των πρώην ΣΠΙ


Στην επαναφορά των μισθών του προσωπικού των πρώην Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΣΠΙ), οι οποίοι είχαν μειωθεί κατά  την 01/01/2014, βάσει της Έκτακτης Ειδικής Συμφωνίας Ορισμένης Διάρκειας («ΕΕΣΟΔ»), προχωρεί κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας, η Ελληνική.

Η εν λόγω έγκριση δόθηκε μετά από την απόφαση του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων(ΤΕΣ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και κατόπιν σχετικών  συζητήσεων μεταξύ της τράπεζας και του ΤΕΣ.

Ο αναπροσαρμοσμένος μισθός θα καταβληθεί στο επηρεαζόμενο προσωπικό με τη σημερινή μισθοδοσία του μηνός Οκτωβρίου 2022 και οποιαδήποτε αναδρομικά ποσά προκύπτουν από 01/01/2019 μέχρι 30/09/2022, αναμένεται να πληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους 2022.

 

 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε

Προκειμένου να ξεκαθαρίσουν συγκεκριμένες πτυχές της προαναφερόμενης απόφασης του  ΤΕΣ, καθώς και οι συνακόλουθες υποχρεώσεις της τράπεζας σε σχέση με τα οφειλόμενα ποσά  προς το επηρεαζόμενο προσωπικό, η τράπεζα έχει προβεί σε μια σειρά ενεργειών (ενδεικτικά αναφέρεται η επικοινωνία με το ΤΕΣ, τους εξωτερικούς ελεγκτές και άλλους εξειδικευμένους συμβούλους της τράπεζας, καθώς και την ETYK) για την επαλήθευση του  τρόπου υπολογισμού, τόσο των αναδρομικών ποσών που θα καταβάλει η Τράπεζα από 01/01/2019 όσο και του αναπροσαρμοσμένου μισθού που θα ισχύει για το επηρεαζόμενο προσωπικό από τον Οκτώβριο 2022 και έπειτα.

Ως εκ τούτου, στον αναπροσαρμοσμένο μισθό από 01/10/2022 θα συμπεριλαμβάνονται τα  ακόλουθα:

1. Το ποσό της αποκοπής από τον μεικτό μηνιαίο μισθό κατά την 01/01/2014 (σε σχέση με το μεικτό μηνιαίο μισθό ως είχε κατά την 31/12/2013), όπως προβλέπονταν στην ΕΕΣΟΔ.

2. Τυχόν διαφορά μεταξύ του ποσού της ετήσιας προσαύξησης που καταβλήθηκε στο επηρεαζόμενο προσωπικό κατά τα έτη 2019-2022 (η οποία υπολογίστηκε επί του μειωμένου μισθού) και της ετήσιας προσαύξησης που θα λάμβανε το Επηρεαζόμενο Προσωπικό, εάν η αναπροσαρμογή του μεικτού μηνιαίου μισθού του γινόταν κατά την 01/01/2019, τηρουμένων των ανώτατων ορίων των αντίστοιχων -για κάθε εργαζόμενο- κλιμάκων.

3. Το ποσοστό Τιμαριθμικού Επιδόματος που ισχύει σήμερα, δηλαδή 2,28%. Για τον υπολογισμό των αναδρομικών οφειλόμενων ποσών τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 0,76% για το 2019, 0,99% για το 2020 & 2021 και 2,28% για το 2022.

Σημειώνεται ότι:

• Οποιαδήποτε επαναφορά μισθού θα γίνει μέχρι το ανώτατο όριο της υφιστάμενης βαθμίδας/κλίμακας του Επηρεαζόμενου Προσωπικού.

• Από τα οφειλόμενα αναδρομικά ποσά που θα προκύψουν (δηλαδή από 01/01/2019 μέχρι και 30/09/2022), θα γίνουν όλες οι υποχρεωτικές αποκοπές που αφορούν εισφορές στα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία Ταμεία (π.χ. Κοινωνικές Ασφαλίσεις, ΓΕ.Σ.Υ., Φόρος Εισοδήματος, κλπ.), καθώς και μεταξύ άλλων, οι ανάλογες εισφορές/πληρωμές στο Ταμείο Προνοίας και στο Ταμείο Υγείας που ήταν ενταγμένο το κάθε μέλος του Επηρεαζόμενου Προσωπικού κατά τον σχετικό χρόνο. Ο τρόπος υπολογισμού της αναδρομικής καταβολής των προαναφερόμενων εισφορών επί των οφειλόμενων ποσών, θα γίνει σε συνεννόηση/συμβουλή με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Τράπεζας.

 

 

Υποστήριξη προσωπικού

Η Ελληνική Τράπεζα τονίζει την πραγματικά μεγάλη δυσκολία που υπήρχε στο όλο έργο  υπολογισμού της επαναφοράς των μισθών λόγω της πολυπλοκότητας και της ιδιομορφίας  των συλλογικών συμβάσεων των πρώην ΣΠΙ.

Ως γνωστό, τα 18 ενοποιημένα ΣΠΙ προέκυψαν μετά από συγχώνευση περισσότερων από 90 ΣΠΙ όπου στο καθένα  εφαρμοζόταν διαφορετική συλλογική σύμβαση ή και διαφορετικές κλίμακες μισθοδοσίας.

Σε περίπτωση που μετά τη πληρωμή του αναπροσαρμοσμένου μισθού προκύψουν οποιεσδήποτε απορίες ή διαφορές στον υπολογισμό του οφειλόμενου ποσού, τότε το Επηρεαζόμενο Μέλος του Προσωπικού θα πρέπει να αποστείλει όλη τη σχετική πληροφόρηση και τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας Μισθοδοσίας και Ωφελημάτων της Μονάδας Ανθρώπινου Δυναμικού payrollqueries@hellenicbank.com, ώστε να εξεταστούν σε συνεργασία με την ΕΤΥΚ.

ΕΤΥΚ: Οι εκκρεμότητες που παραμένουν

Θετική χαρακτηρίζει την απόφαση της Ελληνικής Τράπεζας για επαναφορά των μισθών του προσωπικού των πρώην Συνεργατικών  Πιστωτικών Ιδρυμάτων, η ΕΤΥΚ, σημειώνοντας πως μετά από αυτή την εξέλιξη παραμένουν οι εξής εκκρεμότητες ενώπιον του Υπουργείου Εργασίας για τις οποίες αναμένει την απόφασή του:

1. Η μη επαναφορά των μειώσεων των μισθών και των ωφελημάτων των υπαλλήλων που  προέρχονται από την πρώην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα.

2. Η μη επαναφορά της μείωσης της εργοδοτικής εισφοράς στο Ταμείο Προνοίας από 1/1/2019 για όλους τους εργαζόμενους του Συνεργατισμού.

3. Η μη παραχώρηση του 14ου μισθού σε όσους είχαν αυτό το δικαίωμα.

Για το θέμα που αφορά τους εργαζόμενους της πρώην Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας η θέση της ΕΤΥΚ είναι πως η Ελληνική Τράπεζα πρέπει να αποκαταστήσει τις μειώσεις στους μισθούς και στα ωφελήματα των εργαζομένων αυτών, όπως θα πράξει και για τους υπόλοιπους του Συνεργατισμού.

Η ΕΤΥΚ αναφέρει περαιτέρω ότι, βάσει απόφασης του Υπουργείου Εργασίας, η μη παραχώρηση εκ μέρους της πρώην Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, της ετήσιας προσαύξησης από το 2014 και μετά (2014-2018), συνιστά παραβίαση των υφιστάμενων συμφωνιών. Όπως υποστηρίζει η συντεχνία, η απόφαση αυτή καλύπτει όλους τους υπαλλήλους της πρώην Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, είτε σήμερα είναι στην ΚΕΔΙΠΕΣ, ΑΛΤΑΜΙΡΑ είτε στην Ελληνική Τράπεζα.

«Για το θέμα αυτό (μη παραχώρηση της ετήσιας προσαύξησης για τα έτη 2014 – 2018) έχει ήδη  ξεκινήσει η εκδίκαση υποθέσεων ενώπιον του Δικαστηρίου, βάσει αγωγών που είχαν καταθέσει  συνάδελφοι το 2015 εναντίον της πρώην Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (σήμερα ΚΕΔΙΠΕΣ) και  αναμένεται σύντομα η ολοκλήρωση της διαδικασίας και η έκδοση απόφασης», επισημαίνει σε εγκύκλιο προς τα μέλη της η συντεχνία.

Στην ίδια εγκύκλιο, η ΕΤΥΚ ενημερώνει επιπρόσθετα ότι αναμένει θετικές εξελίξεις και σε σχέση με άλλα σημαντικά θέματα.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο κατά λέξη:

1. Η Τράπεζα, απέσυρε τις απειλές για απολύσεις και θα προχωρήσει τελικά με την προσφορά  Σχεδίου Εθελοντικής Αποχώρησης παρόμοιο με αυτά που έχουν προσφερθεί από άλλες Τράπεζες του χώρου μας

2. Είμαστε κοντά για την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης, στη βάση των όσων η Οργάνωσή μας έχει ήδη συμφωνήσει με άλλες Τράπεζες του χώρου μας.Κύριες Ειδήσεις

Translate »