Διπλάσιες αγορές μέσω διαδικτύου από επιχειρήσεις


Οι πλείστες χρησιμοποιούν ευρυζωνικές συνδέσεις, ιστοσελίδες και social media

Ιδιαίτερα αυξημένες είναι οι διαδικτυακές πωλήσεις και αγορές από τις επιχειρήσεις, οι οποίες χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το διαδίκτυο για τις συναλλαγές και την προβολή τους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και ηλεκτρονικού εμπορίου, οι επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν αγορές μέσω διαδικτύου κατά το 2015 σχεδόν διπλασιάστηκε φθάνοντας το 42,7% σε σχέση με 22,1% το 2014.

Παράλληλα, αύξηση κατέγραψαν το 2016 οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου, μιας και 12,4% των επιχειρήσεων έλαβαν παραγγελίες μέσω ιστότοπων σε σύγκριση με 9,9% το 2014.

Σε σχέση με την περασμένη πενταετία το ποσοστό σχεδόν διπλασιάστηκε, καθώς οι επιχειρήσεις που έλαβαν παραγγελίες μέσω διαδικτύου το 2011 ανέρχονταν στο 6,8%.

Αλματώδης είναι η άνοδος όσον αφορά στις ηλεκτρονικές αγορές από τις επιχειρήσεις σε σχέση με το 2013, που το ποσοστό ανερχόταν μόλις στο 12,3%.

Σερφάρουν με γρήγορες ταχύτητες
Αυξημένο είναι και το ποσοστό των επιχειρήσεων που συνδέονται με γρήγορες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των επιχειρήσεων που συνδέονται με ταχύτητες 10Mbit/s – 30Mbit/s ανήλθε στο 41% σε σύγκριση με 26,3% το 2015 και με ταχύτητες 30Mbit/s -100Mbit/s στο 12,2% έναντι 6,1% το 2015.

Από την άλλη, το ποσοστό των επιχειρήσεων με μέγιστη προσφερόμενη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων μεταξύ 2Mbit/s και 10Mbit/s μειώθηκε στο 43,4%.

Περισσότερες είναι και οι εταιρείες που χρησιμοποιούν κινητή ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο, φτάνοντας το 61,5% το 2016 σε σχέση με 57,4% το 2015.

Η ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω έξυπνων τηλεφώνων αυξήθηκε στο 57,8% έναντι 53,8% την περασμένη χρονιά, την ώρα που η σταθερή ευρυζωνική σύνδεση χρησιμοποιείται από την συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων, με το ποσοστό να φτάνει το 96,2%.

Αύξηση καταγράφεται στο ποσοστό των επιχειρήσεων με ιστότοπο, οι οποίες ανήλθαν στο 74,7% το 2016 σε σύγκριση με 71,8% το 2015, ενώ όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις διαθέτουν ιστότοπο.

Από τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις επιχειρήσεις μέσω του ιστότοπου τους, η πιο διαδεδομένη είναι η πρόσβαση σε καταλόγους προϊόντων και τιμοκαταλόγους με ποσοστό 74,3%. Το 40,9% των επιχειρήσεων έχουν συνδέσμους (links) ή αναφορές που παραπέμπουν στο προφίλ της επιχείρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube) ενώ το 23,2% των επιχειρήσεων παρέχουν διαφήμιση κενών θέσεων εργασίας μέσω ιστοσελίδας.

Δημοφιλή τα κοινωνικά δίκτυα
Ολοένα και μεγαλύτερη είναι η διείσδυση των social media στις επιχειρήσεις, καθώς το 64,4% χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα κοινωνικά δίκτυα (όπως Facebook, LinkedIn) κατέχουν ποσοστό 63,3%, ενώ έπονται με 29% τα blogs ή microblogs, οι ιστότοποι διαμοιρασμού περιεχομένου πολυμέσων (YouTube, Flickr) με 24% και τα εργαλεία ανταλλαγής γνώσεων τύπου wikis με 2,8%.

Την χρήση των υπηρεσιών cloud γνωρίζουν περαιτέρω οι επιχειρήσεις, καθώς το 15,3% των επιχειρήσεων αγόρασαν φέτος Υπηρεσίες Υπολογιστικού Νέφους, με τις μεγάλες επιχειρήσεις να τις χρησιμοποιούν περισσότερο, σε ποσοστό 37,7%. Ακολουθούν οι μεσαίες επιχειρήσεις με 21,3% και οι μικρές επιχειρήσεις με 13,9%.

Εξειδικευμένο προσωπικό Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών απασχολεί περίπου το 1/4 των επιχειρήσεων, δηλαδή το 24,5%. Στις μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό αυτό φτάνει το 86,9%, στις μεσαίες το 48,8% και στις μικρές το 19,6%.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Πωλήσεις μέσω ιστότοπου

6,8

7,5

7,7

10,7

9,9

12,4

Αγορές μέσω ιστότοπου

25,7

17

12,3

14,4

21,8

42,7

Κινητή ευρυζωνική σύνδεση

31,5

46,7

52,4

56,2

57,4

61,5

Σύνδεση μέσω laptop, tablet

36,5

37,4

41,4

37,8

38

Μέσω smartphone/άλλων συσκευών

37,9

44,7

50,9

53,8

57,8

Χρήση social media

38,2

51,8

57

64,4

02 Δεκ. 2016

 

inbusinessnov2016Κύριες Ειδήσεις

Translate »