Αναλυτικά: Τα πέντε μέτρα για στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων (ΒΙΝΤΕΟ)


Πηγή: alphanews.live

Πέντε συνολικά μέτρα για στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων με αφορμή τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα που εξαγγέλθηκαν στις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου αλλά και την υπόλοιπη Κύπρο ανακοίνωσαν οι Υπουργοί Εργασίας και Οικονομικών.

Η Ζέτα Αιμιλιανίδου τόνισε ότι η στήριξη θα συνεχιστεί και τα σχέδια που έχουν εξαγγελθεί έγιναν με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύψουν εργαζόμενους και επιχειρήσεις που θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα και θα βρίσκονται σε αναστολή εργασιών.

Όσες επιχειρήσεις από αύριο θα βρίσκονται σε αναστολή από αύριο μέχρι το τέλος του μήνα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα σχέδια της πλήρους αναστολής και οι εργαζόμενοι τους θα μπορούν να λαμβάνουν σε ποσοστό 60% του μισθού τους με ανώτατο όριο τα 1214 ευρώ:

Για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 9 πρόσωπα: το 100% του προσωπικού τους
Για επιχειρήσεις πέραν των 9 εργαζομένων: Το 97% του προσωπικού τους
Όσες επιχειρήσεις θα είναι σε αναστολή εργασιών λόγω των μέτρων που εξαγγέλθηκαν και έχουν μείωση εργασιών πέραν του 80% τότε θα μπορούν να εξομοιώνονται με επιχειρήσεις που βρίσκονται σε πλήρη αναστολή και σε αυτές τις περιπτώσεις θα καλύπτεται όπως πιο πάνω.

Δεύτερο Σχέδιο

Σχέδιο επιδότησης επιχειρήσεων που τελούν υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή εργασιών σύμφωνα με τα διατάγματα και συμμετείχαν στα σχέδια του Υπουργείου Εργασίας και συμμετείχαν στα σχέδια του Υπουργείου Εργασίας από τις 16/3/2020 – 31/10/2020

Οι δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις και εργοδότες που τελούν υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή

Για την καταβολή εφάπαξ χορηγίας δεν θα απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους. Απαραίτητη προϋπόθεση να ήταν ενταγμένοι και να εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας.

Στόχος: επιδότηση ενοικίων και λειτουργικών εξόδων

Μέχρι 9 άτομα: 10.000 ευρώ
Πέραν από 10 άτομα: 15.000 ευρώ

 

Τρίτο σχέδιο

Σχέδιο επιδότησης επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων που τελούν υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή, ή έχουν μείωση κύκλου εργασιών πέραν του 80% και συμμετέχουν στα ειδικά σχέδια του Υπουργείου Εργασίας

Στόχος: Επιδότηση ενοικίων και λειτουργικών εξόδων

Αυτοτελώς εργαζομένων και μικρές επιχειρήσεις μέχρι ένα άτομο: 500 ευρώ
Αυτοτελώς εργαζομένων και μικρές επιχειρήσεις από 2-5 άτομα: 1250 ευρώ
Αυτοτελώς εργαζομένων και μικρές επιχειρήσεις από 6-9 άτομα: 1750 ευρώ
Αυτοτελώς εργαζομένων και μικρές επιχειρήσεις από 10-15 άτομα: 2500 ευρώ
Αυτοτελώς εργαζομένων και μικρές επιχειρήσεις πέραν των 51 ατόμων: 3000 ευρώ
Χορηγούσα αρχή το Υπουργείο Εργασίας

 

 

Τέταρτο σχέδιο

Εξάμηνη παράταση του σχεδίου επιδότησης επιτοκίων για νέα επιχειρηματικά δάνεια το οποίο θα ισχύει μέχρι 30/6/2021 – Βελτιώσεις στο σχέδιο με κατάργηση της υποχρέωσης υπεύθυνης δήλωσης λογιστή του αιτητή για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτοεργοδοτούμενους

 

 

Πέμπτο σχέδιο

Εξάμηνη παράταση του σχεδίου επιδότησης επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια μέχρι 30/6/2021 – αποφασίστηκε όπως σε αυτό δύναται να περιληφθούν νέα στεγαστικά δάνεια που κατά την έκδοση τους ενωποιήθηκαν με υφιστάμενα εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Να μην υπερβαίνει τις 300 χιλιάδες ευρώ
Η συμφωνία υπογράφηκε μετά την 1η Μαρτίου 2020
Ενοποιήθηκαν δάνεια του ίδιου σκοπού και τα οποία δεν παρουσίαζαν καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών
Θα επιδοτείται το επιτόκιο του δανείου που αφορά το νέο στεγαστικό δάνειο

 Κύριες Ειδήσεις

Translate »