Άδεια κατά παρέκκλιση ζητά αίθουσα δεξιώσεων και εστιατόριο στην Κοφίνου


Πηγή: inbusiness.com.cy

Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει ότι θα διεξαχθεί Δημόσια Ακρόαση για σκοπούς εξέτασης της αίτησης του Κηδεμόνα Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών (για κ.κ. Κώστα Βιτσαΐτη Λτδ) (ΛΑΡ/0257/2019), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για ανέγερση αίθουσας δεξιώσεων και χώρου εστίασης.

Η αίτηση υποβλήθηκε με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99).

Η Δημόσια Ακρόαση, η οποία αποτελεί μορφή δημόσιου διαλόγου και διαβούλευσης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, αποσκοπεί στη διασφάλιση συνθηκών διαφάνειας και δημοκρατικότητας στη διαδικασία εξέτασης της αίτησης.

Η διενέργεια της ακρόασης στοχεύει κυρίως στην πληρέστερη και πλέον ακριβή ενημέρωση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, έτσι ώστε το όργανο αυτό να μπορεί να καταλήξει σε μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τη λήψη της τελικής απόφασης.

Η Δημόσια Ακρόαση είναι ανοικτή για το κοινό, και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22/10/2021, η ώρα 11.00 π.μ., στο χώρο της ανάπτυξης, Εστιατόριο Κώστα Βιτσαίτη, στην Κοφίνου (Λεωφόρος Λάρνακος), Λάρνακα  (αρ. τηλ. 99559970). Για σκοπούς αποφυγής εξάπλωσης της νόσου COVID – 19, θα τηρηθεί το υγειονομικό πρωτόκολλο (safepass, αποστάσεις 2μ., προστατευτική μάσκα, αντισηπτικό κλπ). Σημειώνεται ότι, στις 10.15 π.μ., θα προηγηθεί επίσκεψη στο χώρο της ανάπτυξης.Κύριες Ειδήσεις

Translate »