Breaking News

Coffee with HR: Σμαράγδα Γεωργίου


Πηγή: inbusiness.com.cy

O ιδανικός συνδυασμός υλοποίησης των επιχειρησιακών στόχων και της δημιουργίας εργασιακού περιβάλλοντος που να ικανοποιεί τους εργαζόμενους είναι το ζητούμενο για κάθε επιχείρηση, σύμφωνα με τη διευθύντρια HR του Ομίλου Quality, Σμαράγδα Γεωργίου.

Ποια είναι η φιλοσοφία που ακολουθείτε ως επικεφαλής του ΗR στον οργανισμό σας;
Στον Όμιλο Quality θεωρούμε τους ανθρώπους μας τον πιο σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξή μας, τον κινητήριο μοχλό των δραστηριοτήτων μας και τον καθοριστικό παράγοντα της επιτυχίας μας. Η λειτουργία του ομίλου μας βασίζεται στην αρμονική συνεργασία όλων. Η δημιουργία κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος και κουλτούρας, που προάγουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη, είναι η βάση για την προσέλκυση κατάλληλων υποψηφίων. Τα πιο πάνω, σε συνδυασμό με τη δημιουργία κινήτρων για τη διατήρηση του υφιστάμενου προσωπικού, αποτελούν βασικές μας αρχές. Με αυτή τη φιλοσοφία, η Quality εφαρμόζει πρακτικές που στοχεύουν στην καλλιέργεια κλίματος επιβράβευσης των προσπαθειών των εργαζομένων και στη διαμόρφωση ενιαίας εργασιακής κουλτούρας σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης της.

Τι αποτελεί για σας ταλέντο;
Υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις στη χρήση του όρου ταλέντο και στο πώς αυτό ορίζεται στους διάφορους κλάδους της οικονομίας. Από έρευνες που έχει πραγματοποιήσει το Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), ως ταλέντα ορίζονται τα άτομα που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην απόδοση των οργανισμών. Θα πρέπει να σας πω ότι υιοθετώ αυτή την προσέγγιση, που έτσι κι αλλιώς έχει κυριαρχήσει στην οικονομία. Η ιδιαίτερη αξία που αυτά τα άτομα προσδίδουν στον οργανισμό μπορεί να αφορά στην πλήρωση μιας κρίσιμης για τον οργανισμό θέσης ή στην εκτίμηση της εταιρείας για τις δυνατότητες προσφοράς αυτού του ατόμου στο μέλλον. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πλέον ότι πρέπει να διαχειρίζονται τα ταλέντα ως ένα κρίσιμο συστατικό για την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων.

Πόσο εύκολα προσλαμβάνετε;
Πρώτα, Θα πρέπει να σημειώσω πως η διαδικασία της πρόσληψης δεν είναι κάτι απλό, πρόκειται για μια αμοιβαία δέσμευση. Όλα έχουν να κάνουν με το αν τα δυο μέρη πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις να ακολουθήσουν μια κοινή, παραγωγική πορεία. Τώρα, ως άμεση απάντηση στο ερώτημά σας θα έλεγα πως μπορεί να συμβούν και τα δυο. Να προσλάβω εύκολα ή και δύσκολα. Σε αυτό το τόσο σημαντκό κομμάτι της αποστολής μου δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο. Πρέπει να επιτύχω το καλύτερο δυνατό.

Πώς χειρίζεστε ένα δύσκολο τύπο εργαζόμενου;
Ο όμιλος της Quality έχει ως στόχο να μη χρειάζεται να χειρίζεται δύσκολους τύπους εργαζομένων. Το σημειώνω αυτό για να προτάξω ότι κατά τη διαδικασία των προσλήψεων δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στα χαρακτηριστικά που συνοδεύουν το υποψήφιο άτομο. Από εκεί και πέρα στις περιπτώσεις των δύσκολων τύπων εργαζομένων υπάρχουν πρωτόκολλα χειρισμού, τα οποία και εφαρμόζουμε με προσοχή, ειλικρίνεια, αμεσότητα και εχεμύθεια.

Εργασιακό περιβάλλον ή απολαβές; Ποιο είναι πιο σημαντικό;
Θα έλεγα ότι και τα δύο είναι εξίσου σημαντικά, καθώς είναι αλληλένδετα. Δεν μπορώ να απαντήσω πως το ένα είναι πιο σημαντικό από το άλλο. Στις σύγχρονες κοινωνίες οι οργανισμοί αναζητούν προσεγγίσεις και λύσεις για όλα εκείνα που επηρεάζουν την απόδοση των εργαζομένων. Αυτό συμβαίνει από τη στιγμή που οι εμπειρίες έχουν δείξει ότι η προσωπική ικανοποίηση του εργαζομένου μπορεί να επηρεάσει απίστευτα θετικά την αποδοτικότητα του. Με βάση τα πιο πάνω, οι διευθύνσεις ΗR, ασχολούνται με την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού αναζητώντας τον ιδανικό συνδυασμό μεταξύ της υλοποίησης των επιχειρησιακών στόχων και της δημιουργίας εργασιακού περιβάλλοντος που να ικανοποιεί τους εργαζόμενους.Κύριες Ειδήσεις

Translate »