Ψάχνει για δικηγόρους, λογιστές και οικονομολόγους η Ερευνητική των πολιτογραφήσεων


Πηγή: ΚΥΠΕ

Τις υπηρεσίες σαράντα συνολικά συνεργατών, δικηγόρων, λογιστών και οικονομολόγων, ζητά η Ερευνητική Επιτροπή των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών, προκειμένου να διεξέλθει το έργο της διερεύνησης των πολιτογραφήσεων που έχουν δοθεί στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ) από το 2007 μέχρι τα μέσα Αυγούστου του τρέχοντος έτους.

Η 4μελής Επιτροπή, υπό τον τέως Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μύρωνα Νικολάτο, προκήρυξε χθες διαγωνισμό για μίσθωση υπηρεσιών σαράντα προσώπων με τα πιο πάνω προσόντα για περίοδο έξι εβδομάδων έναντι συνολικού ποσού €182.000, πλέον ΦΠΑ, με δικαίωμα επέκτασης της περιόδου για άλλες τρεις εβδομάδες.

«Η Ερευνητική Επιτροπή των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών, η οποία έχει συσταθεί με την Κ.Δ.Π. 406/2020 και Κ.Δ.Π. 467/2020, ανακοινώνει την  πρόθεση της για τη μίσθωση υπηρεσιών 40 συνεργατών για περίοδο 6 εβδομάδων (40 ώρες την εβδομάδα, και ωράριο 08.00 με 16.00), με δικαίωμα ανανέωσης από μέρους της Επιτροπής για ακόμη μέχρι 3 εβδομάδες», αναφέρεται στην προκήρυξη. Σημειώνεται ότι ενδιαφέρον μπορεί να υποβάλουν είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα, ενώ στην περίπτωση νομικών προσώπων η αίτηση πρέπει να γίνει για κάθε φυσικό πρόσωπο ξεχωριστά.

Υπενθυμίζεται πως η ερευνητική επιτροπή έχει χρονοδιάγραμμα τριών μηνών, με τον Γενικό Εισαγγελέα να έχει το δικαίωμα παραχώρησης παράτασης, προκειμένου να διερευνήσει τις πολιτογραφήσεις που έχουν γίνει από το 2007 που ξεκίνησε το ΚΕΠ μέχρι και τις 17 Αυγούστου του 2020 ημερομηνία δημοσίευσης του νέου νομοθετικού πλαισίου. Η Επιτροπή συστάθηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα κατόπιν σχετικής εισήγησης από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, η εκτιμώμενη αξία του διαγωνισμού αποτιμάται σε €182.000 πλέον ΦΠΑ. Αν διαιρεθεί με τον αριθμό 40, που είναι ο αριθμός των συνεργατών που ζητούνται όπως προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, αντιστοιχεί σε €4.550.

Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού, οι ζητούμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή έρευνας, μελέτης στοιχείων και εξέτασης 16 με 20 δεσμίδων φακέλων εβδομαδιαίως και την καταγραφή ευρημάτων και σύνταξη αναφοράς αποτελεσμάτων.

Η διορία υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος έχει καθοριστεί στις 2 Νοεμβρίου, ενώ η Επιτροπή θα επιλέξει – κατά την κρίση της – τους υποψήφιους κατόπιν σύντομης ατομικής συνέντευξης, όπως αναφέρεται.

Η 4μελής επιτροπή απαρτίζεται από τον κ. Νικολάτο, Πρόεδρο, τον Βοηθό Γενικό Ελεγκτή Κυριάκο Κυριάκου, τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο Παύλο Ιωάννου και την Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Δήμητρα Καλογήρου, η οποία αντικατέστησε τον Κώστα Παμπαλλή, πρώην Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο οποίος επικαλούμενος προσωπικούς λόγους είχε υποβάλει την παραίτησή του στις 13 Οκτωβρίου.Κύριες Ειδήσεις

Translate »