Φεύγουν πέραν των 400 από την Ελληνική Τράπεζα


Πηγή: stockwatch.com.cy

Η Ελληνική Τράπεζα πέτυχε το στόχο που έθεσε για την αποχώρηση μεταξύ 400 και 500 υπαλλήλων μέσω του σχεδίου εθελούσιας εξόδου, του οποίου η ισχύς λήγει σήμερα στις 2:30 μμ.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Ομίλου δεν πρόκειται να δώσει χρονική παράταση, σύμφωνα με σχετικό μήνυμα που στάλθηκε χθες στο προσωπικό.

Πληροφορίες της StockWatch αναφέρουν ότι με βάση τα στοιχεία που είχε ενώπιον του το Εκτελεστικό Συμβούλιο, δηλαδή, από τις 14 Νοεμβρίου που είχε τεθεί σε ισχύ το σχέδιο εξόδου μέχρι χθες, ο αριθμός των υπαλλήλων που αιτήθηκε εθελούσιας αποχώρησης ξεπέρασε τους 400.

Ο αριθμός αυτός εμπίπτει στους στόχους που είχε θέσει εξ υπαρχής η διοίκηση της τράπεζας.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο έχει καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να εγκρίνει οποιαδήποτε αίτηση εξόδου υπαλλήλου πέραν της οροφής των 500, που έχει καθοριστεί.

Ο λόγος είναι γιατί, το ΔΣ της ΗΒ έχει εγκρίνει συγκεκριμένο κονδύλι που θα διαθέσει για τις ανάγκες των χαριστικών αποζημιώσεων που θα παραχωρηθούν σε όσους αποχωρήσουν εθελούσια.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο βάσει των ενδείξεων που έχει εκτιμά ότι μέχρι και τις 2:30 που λήγει το σχέδιο θα υπάρξει ανταπόκριση και από άλλα μέλη του προσωπικού, σύμφωνα με την άτυπη πρακτική και εμπειρία που έχει αποκτηθεί διαχρονικά, στο πλαίσιο της εκπόνησης τέτοιων σχεδίων εξόδου.

Συνήθως υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση την πρώτη ημέρα που ανακοινώνεται στο σχέδιο εθελοντικής αποχώρησης και την τελευταία.

Ξεπέρασε τις προσδοκίες της διοίκησης

Το σχέδιο της Ελληνικής Τράπεζας ξεπέρασε τις προσδοκίες και τις εκτιμήσεις της διοίκησης σε σχέση με την ανταπόκριση του προσωπικού την πρώτη μέρα.

Όπως έγραψε η StockWatch, την πρώτη μέρα ισχύος του σχεδίου, στις 14 Νοεμβρίου, πάτησαν το κουμπί πέραν των 100 υπαλλήλων, αριθμός που δεν έχει καταγραφεί σε προηγούμενα σχέδια άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Η μεγάλη ανταπόκριση που έχει το σχέδιο αποχώρησης της ΗΒ είναι αποτέλεσμα και της ξεκάθαρης γραμμής που έθεσε το Εκτελεστικό Συμβούλιο το οποίο ανακοίνωσε ότι το εν λόγω σχέδιο θα είναι το τελευταίο με την καταβολή μέγιστης αφορολόγητης αποζημίωσης ύψους €200 χιλ.

Σημειώνεται ότι η διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου επίσης είχε ανακοινώσει στο πλαίσιο του πρόσφατου σχεδίου εξόδου ότι θα είναι το τελευταίο με τη μορφή της εθελοντικής αποχώρησης και της καταβολής αφορολόγητου εφάπαξ ποσού μέχρι €200 χιλ.

Μελλοντικά, θα ακολουθείται η πρακτική που εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα, όπου ο εργοδότης προχωρά με πλεονασμούς εάν και εφόσον αποφασίσει να μειώσει τον αριθμό του προσωπικού του και έχει θέσει στο Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού του ΥΠΕΡΓ, τα ανάλογα επιχειρήματα.

Όπως αποκάλυψε η StockWatch, το τμήμα φορολογίας έχει ανοίξει εκ νέου το φάκελο για την κατάργηση του αφορολόγητου σε σχέση με τις εφάπαξ χαριστικές αποζημιώσεις, είτε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, είτε στις τράπεζες και στον ιδιωτικό τομέα.

Η αξιολόγηση των υπαλλήλων που έχουν πατήσει το κουμπί της εξόδου γινόταν επί καθημερινής βάσης από επιτελείς της τράπεζας, σύμφωνα με τα κριτήρια αποδοχής ή όχι που έχουν καθοριστεί.

Εγκρίθηκε ήδη μεγάλος αριθμός υπαλλήλων

Μεγάλος αριθμός υπαλλήλων έχει ήδη εγκριθεί και υπογράψει το δεσμευτικό έγγραφο της εθελούσιας εξόδου και όπως έχουν ενημερωθεί, η τελευταία εργάσιμη μέρα γι’ αυτούς θα είναι η 30η Νοεμβρίου.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΗΒ έχει διευκρινίσει σε πρόσφατη εγκύκλιο του πως:

«Mε την ολοκλήρωση του σχεδίου και αναλόγως του τελικού αριθμού προσωπικού που θα εγκριθεί για αποχώρηση, θα επαναξιολογηθούν όλες οι ανάγκες στελέχωσης με βάση τις προτεραιότητες της τράπεζας για διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της, καθώς και της υλοποίησης του «Πλάνου Μετασχηματισμού».

Στο πλαίσιο αυτό, η τράπεζα είναι πιθανό να εφαρμόσει υποχρεωτικές μετακινήσεις προσωπικού για κάλυψη αναγκών σε διευθύνσεις στις οποίες θα προκύψουν κενά, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Άλλωστε είναι ειλημμένη απόφαση να γίνουν υποχρεωτικές μετακινήσεις για στελέχωση της νέας υπηρεσίας (Task Force) στην οποία θα μεταφερθούν συγκεκριμένες εργασίες και δραστηριότητες, οι οποίες με την ολοκλήρωση του πλάνου μετασχηματισμού θα καταργηθούν ή θα αυτοματοποιηθούν.

Το τελευταίο σχέδιο εθελούσιας εξόδου που εκπόνησε η ΗΒ ήταν πριν από πέντε χρόνια.Κύριες Ειδήσεις

Translate »