Συνεχίζουν να… τσιμπούν οι τιμές διαμερισμάτων και σπιτιών – Tι ισχύει στην αγορά της Λάρνακας


Πηγή: inbusiness.com.cy

Ανοδική πορεία διαγράφουν οι τιμές των οικιστικών ακινήτων, καθότι σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Κατοικιών της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου,  οι τιμές των κατοικιών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022(διαμερισμάτων και οικιών) σημείωσαν αύξηση, σε τριμηνιαία βάση, σε όλες τις επαρχίες.

Οι αυξήσεις των τιμών των κατοικιών προέρχονται κατά κύριο λόγο από την αγορά διαμερισμάτων και σε μικρότερο βαθμό από την αγορά οικιών. Ειδικότερα, οι τιμές οικιών αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 1,5%, και σε τριμηνιαία βάση 0,7%, ενώ οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 6,8% σε ετήσια βάση και 1,7% σε τριμηνιαία βάση.

Οι τιμές των διαμερισμάτων συνέχισαν την επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης σε ετήσια βάση σε όλες τις επαρχίες όπως παρατηρήθηκε τα τελευταία τρίμηνα, αντανακλώντας την τάση των εγχώριων αγοραστών και επενδυτών προς τα διαμερίσματα έναντι των οικιών. Οι τιμές των οικιών παρουσίασαν μικρότερες αυξήσεις σε όλες τις περιοχές με εξαίρεση την επαρχία Λευκωσίας, η οποία παρουσίασε οριακή μείωση της τάξης του 0,2%.

 

Αναλυτικά, και σε ό,τι αφορά τις τιμές κατοικιών σε τριμηνιαία βάση, για το πρώτο τρίμηνο του 2022 στη Λευκωσία καταγράφηκε αύξηση 0,5%, στη Λεμεσό 1,1%, στη Λάρνακα 0,1%, στην Πάφο 3,1% και στην Αμμόχωστο 2,6%.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Όσον αφορά τις ετήσιες μεταβολές στους δείκτες τιμών κατοικιών ανά επαρχία, καταγράφηκε αύξηση σε όλες τις επαρχίες. Συγκεκριμένα, στη Λευκωσία οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν κατά 1,0%, στη Λεμεσό κατά 4,6%, στη Λάρνακα κατά 1,6%, στην Πάφο κατά 5,7% και στην Αμμόχωστο 3,9%.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4

Σε τριμηνιαία βάση, οι τιμές των οικιών κατέγραψαν οριακές μεταβολές στη Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα και αυξήσεις στην Πάφο και Αμμόχωστο. Συγκεκριμένα, στη Λευκωσία και Λεμεσό αυξήθηκαν κατά 0,1% και 0,6%, αντίστοιχα, ενώ μειώθηκαν κατά 0,2% στην Λάρνακα. Στην Πάφο και στην Αμμόχωστο, σημειώθηκαν αυξήσεις της τάξεως του 3,3% και 2,1%, αντίστοιχα.

Σε ετήσια βάση, οι τιμές οικιών κατέγραψαν αύξηση σε όλες τις επαρχίες, πλην της Λευκωσίας στην οποία μειώθηκαν κατά 0,2%. Οι τιμές οικιών στη Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Αμμόχωστο αυξήθηκαν κατά 2,1%, 1,3%, 4% και 2,4%, αντίστοιχα.

Οι τιμές των διαμερισμάτων σε τριμηνιαία βάση κατέγραψαν αύξηση σε όλες τις επαρχίες. Συγκεκριμένα, στη Λευκωσία αυξήθηκαν κατά 1,3%, στη Λεμεσό 1,4%, στη Λάρνακα 0,8%, στην Πάφο 2,7% και στην Αμμόχωστο 3,9%. Σε ετήσια βάση, οι τιμές των διαμερισμάτων σημείωσαν επίσης αύξηση σε όλες τις επαρχίες.

Συγκεκριμένα, στη Λευκωσία οι τιμές αυξήθηκαν κατά 3,4%, στη Λεμεσό 6,9%, στη Λάρνακα 2,4%, στην Πάφο 10,2% και στην Αμμόχωστο κατά 8,3%. Οι σημαντικές αυξήσεις στις τιμές διαμερισμάτων που καταγράφονται στις επαρχίες Πάφου και Αμμοχώστου μπορούν να αποδοθούν στην ετεροχρονισμένη ανάκαμψη του τομέα των ακινήτων στις εν λόγω επαρχίες σε σχέση με τις υπόλοιπες επαρχίες.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι τιμές των διαμερισμάτων στις υπόλοιπες επαρχίες κατέγραφαν ακόμα και αυξήσεις σε ετήσια βάση, ενώ στις επαρχίες Πάφου και Αμμοχώστου σημειώνονταν παρατεταμένες μειώσεις, καθώς, λόγω της μεγάλης τους εξάρτησης στον τουρισμό, είχαν υποστεί δυσανάλογο πλήγμα.

Παράλληλα, στις επαρχίες Πάφου και Αμμοχώστου, ο αριθμός των οικιστικών μονάδων που εξασφάλισαν άδεια οικοδομής, οι οποίες συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική κατασκευαστική δραστηριότητα, παρέμειναν κοντά στα ιστορικά χαμηλά επίπεδα μετά το 2013 σε σύγκριση με τις υπόλοιπες επαρχίες.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5

Η περιορισμένη οικοδομική δραστηριότητα σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση δημιουργεί ελλείψεις στην αγορά κατοικίας, που με τη σειρά τους δημιουργούν ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Η εγχώρια ζήτηση εξακολουθεί να στηρίζει τη συνεχιζόμενη αύξηση στις τιμές κατοικιών. Παράλληλα, η διαφαινόμενη άνοδος της ζήτησης από ξένους επενδυτές και το αυξανόμενο οικοδομικό κόστος εξελίσσονται επίσης σε ρυθμιστικούς παράγοντες.Κύριες Ειδήσεις

Translate »