Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας: 4 κενές θέσεις πρώτου διορισμού


Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας ανακοινώνει την προκήρυξη των ακόλουθων τεσσάρων (4) κενών θέσεων πρώτου διορισμού:
1. Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ.Α2-Α5-Α7(ii) Συνδυασμένες Κλίμακες
2. Τεχνικός Χημείου (Κλ.Α5-Α7-Α8(i) Συνδυασμένες Κλίμακες
3. Εσωτερικός Ελεγκτής (Κλ. Α9-Α11-Α12) Συνδυασμένες Κλίμακες
4. Μηχανολόγος Μηχανικός (Κλ. Α9-Α11-Α12) Συνδυασμένες Κλίμακες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου https://www.lsdb.org.cy/nea/nees-theseis-ergasias/


Κύριες Ειδήσεις

Translate »