Σήμερα η τελευταία ημέρα για πληρωμή των δημοτικών φορολογιών


Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας, στα πλαίσια της διευκόλυνσης των Δημοτών, ανακοινώνει ότι η παράταση που δόθηκε για εξόφληση των δημοτικών φορολογιών, Δικαιωμάτων Αποκομιδής Σκυβάλων, Επαγγελματικού Φόρου, Αδειών Επαγγελματικών Υποστατικών και Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας του έτους 2016, λήγει σήμερα και πληρωμές γίνονται μόνο στα γραφεία του Δήμου Λάρνακας.

Μετά την ημερομηνία αυτή σε μη εξοφλημένους λογαριασμούς θα επιβληθεί πρόσθετη επιβάρυνση 10% επί του οφειλόμενου ποσού, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Οι Δημότες παρακαλούνται όπως εξοφλήσουν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους προς αποφυγή πρόσθετης επιβάρυνσης και όπως ενημερώνονται για τυχόν δικαιώματα τους.Κύριες Ειδήσεις

Translate »