Πόσοι πύργοι και ψηλά κτήρια εγκρίθηκαν από την Πολεοδομία στη Λάρνακα


Τα κτήρια άρχισαν να παίρνουν ύψος στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, όταν η κυβέρνηση εφήρμοσε το σχέδιο των πολιτογραφήσεων με την παραχώρηση κυπριακού διαβατηρίου σε ξένους, υπό την προϋπόθεση επένδυσης ύψους €2,5 εκατ. και με το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών να επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο σε επενδύσεις σε ακίνητα. Συγκριμένα:

Μέχρι τις 31/08/2020, οι πολυώροφες οικοδομές (πέραν των δέκα ορόφων), για τις οποίες δόθηκε η σύμφωνη γνώμη του διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας, ανέρχονται σε 6 για τη Λευκωσία, 54 για τη Λεμεσό, 17 για τη Λάρνακα και 8 για την Πάφο.

Αναλυτικά, μέχρι τις 31/08/2020 έχει παραχωρηθεί η σύμφωνη γνώμη του διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για τον ακόλουθο αριθμό αιτήσεων:

– Αριθμός οικοδομών με αριθμό ορόφων 11-15: 6 στη Λευκωσία, 24 στη Λεμεσό, 13 στη Λάρνακα και 4 στην Πάφο.

– Αριθμός οικοδομών με αριθμό ορόφων 16-20: 14 στη Λεμεσό, 2 στη Λάρνακα και 3 στην Πάφο.

– Αριθμός οικοδομών με αριθμό ορόφων 21-25: 5 στη Λεμεσό, 1 στη Λάρνακα και 1 στην Πάφο.

– Αριθμός οικοδομών με αριθμό ορόφων πέραν των 26: 11 στη Λεμεσό και 1 στη Λάρνακα.

Τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν την ελεύθερη Αμμόχωστο και τους δύο δίδυμους πύργους 26 ορόφων έκαστος που αφορά το project της μαρίνας Αγίας Νάπας. Επίσης, ένα χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι άρχισε και η Λάρνακα να μπαίνει στις πόλεις που ψηλώνουν απότομα, η οποία μέχρι πρότινος αποτελούσε τον φτωχό συγγενή. Σήμερα ή τουλάχιστον μέχρι την προκορωνοϊού εποχή αποτελούσε πόλο έλξης για μεγαλοεπενδυτές από Ρωσία, Λίβανο και Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες των Σχεδίων Ανάπτυξης, κατά την αξιολόγηση αιτήσεων για ανέγερση οικοδομών με αριθμό ορόφων πέραν των δύο από τον ανώτατο επιτρεπόμενο που προνοεί η αντίστοιχη Πολεοδομική Ζώνη, απαιτείται η εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης του διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως πριν τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή. Συνεπώς, ο διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως διαθέτει στοιχεία μόνο όσον αφορά στις αναπτύξεις ψηλών κτηρίων για τις οποίες έχει παραχωρήσει τη σύμφωνη γνώμη του.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι, για την αδειοδότηση ψηλών κτηρίων εντός της περιοχής που διέπεται από τις πρόνοιες του Σχεδίου Περιοχής Κέντρου Λευκωσίας δεν απαιτείται η εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης του διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Ως εκ τούτου, οι οικοδομές πέραν των δέκα ορόφων που έχουν αδειοδοτηθεί στην εν λόγω περιοχή δεν περιλαμβάνονται στους πιο πάνω αριθμούς. Διευκρινίζεται τέλος ότι, για τις αναπτύξεις για τις οποίες Πολεοδομική Αρχή είναι οι Δήμοι, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως δεν είναι σε θέση να γνωρίζει εάν τελικά έχει εξασφαλισθεί η πολεοδομική άδεια μετά τη σύμφωνη γνώμη του διευθυντή του Τμήματος.

Πηγή: PhilenewsΚύριες Ειδήσεις

Translate »