Πόσα θα πληρώνουμε για φάρμακα εντός ΓεΣΥ


Στα πλαίσια του ΓεΣΥ ο κάθε δικαιούχος καλείται να καταβάλει μόνο ένα μικρό ποσό για κάθε φάρμακο που λαμβάνει (Συμπληρωμή), έτσι ώστε να προωθείται η υπεύθυνη χρήση των φαρμάκων και να αποφεύγεται η κατάχρηση, η οποία, πέραν της σπατάλης, μπορεί να εκθέσει τον ασθενή σε αχρείαστο κίνδυνο.

 

 

Το ποσό αυτό δεν θα υπερβαίνει το μέγιστο όριο των 150 ευρώ (ή 75 ευρώ για κάποιες κατηγορίες) ανά δικαιούχο και ανά έτος για το σύνολο των υπηρεσιών που ο δικαιούχος λαμβάνει από το ΓεΣΥ. Με αυτό τον τρόπο δεν θα επιβαρύνονται δυσανάλογα άτομα που λόγω του ιατρικού ιστορικού τους αναγκάζονται να χρησιμοποιούν συχνά τις διάφορες υπηρεσίες υγείας.

Για τα φάρμακα, η Συμπληρωμή είναι 1 ευρώ για κάθε φάρμακο που αναγράφει η συνταγή. Στην περίπτωση που συνταγογραφηθούν 2 κουτιά από το ίδιο φάρμακο, λόγω αυξημένης δοσολογίας, η Συμπληρωμή που θα πληρώσει ο δικαιούχος παραμένει στο 1 ευρώ.

Πέραν της Συμπληρωμής, ο δικαιούχος μπορεί να πρέπει να πληρώσει και Συνειφορά ΙΙ. Η Συνειφορά ΙΙ είναι η διαφορά κόστους μεταξύ του φθηνότερου φαρμάκου, από μια κατηγορία φαρμάκων, το οποίο καλύπτει πλήρως το ΓεΣΥ και του φαρμάκου που έχει συνταγογραφηθεί.

 Κύριες Ειδήσεις

Translate »