Πωλείται το κτήριο της ΑΗΚ στην Λάρνακα


Εμπορικό κτήριο το οποίο βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα ελκυστική τοποθεσία, στην Ενορία Άγιος Νικόλαος του Δήμου Λάρνακας και στεγάζει την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου πωλεί η Altamira. Κατέχει γωνιακή θέση εντός δύο οικοπέδων, επί της Λεωφόρου Νίκου και Δέσποινας Παττίχη με συνολική πρόσοψη περί τα 40 μέτρα και σε απόσταση περί τα 400 μέτρα βόρεια της Λεωφόρου Φανερωμένης.

Το κτήριο αποτελείται από επτά ορόφους και περιλαμβάνει κατάστημα με μεσοπάτωμα στο ισόγειο και γραφεία στους ορόφους, με συνολικό εμβαδό 1714τ.μ.Είναι κατάλληλο για εκμετάλλευση (ενοικίαση) αλλά και ιδιοχρησία, ενώ σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι πωλείται σε συνδυασμό με το οικόπεδο δίπλα στο κτήριο το οποίο χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης των υπαλλήλων και πελατών.Το κτίριο ενοικιάζεται στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Η πιο πάνω τιμή πιθανόν να υπόκειται σε ΦΠΑ.

Για την υποβολή προσφορών παρακαλούμε όπως ελεγχθούν τα πολεοδομικά ή και άλλα στοιχεία του ακινήτου με τις αρμόδιες αρχές. Η Altamira Asset Management Cyprus Ltd δεν δεσμεύεται να αποδεχθεί την υψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά. Οι τιμές δύναται να αναπροσαρμοστούν χωρίς προειδοποίηση.

Η ώρα λήξης της Περιόδου Υποβολής προσφορών είναι η ώρα 13:00 το μεσημέρι κάθε Τρίτη, ως αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 7.10 του Εντύπου Προσφοράς και στο σημείο 4 της Νομικής Ειδοποίησης.


Κύριες Ειδήσεις

Translate »