Πρόστιμο 2.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που δεν δέχονται πληρωμές με κάρτες


Εντός Οκτωβρίου θα ξεκινήσει εκστρατεία ελέγχου το Τμήμα Φορολογίας σχετικά με την εφαρμογή του Διατάγματος για την αποδοχή πληρωμών με κάρτα από τις επιχειρήσεις.

Πρόστιμο μέχρι και 2.000 ευρώ θα επιβάλλεται σε όσους δεν τηρούν το νέο Διάταγμα που υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να αποδέχονται πληρωμές με κάρτα.

 

 

Ενημέρωση καταναλωτών για αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα

Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποχρέωση να αποδέχονται πληρωμές με κάρτα, οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας, αναρτώντας σχετική πληροφόρηση στην είσοδο των υποστατικών και στα ταμεία.

Διοικητικό πρόστιμο για παράβαση των προνοιών του Διατάγματος Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του Διατάγματος, επιβάλλεται, με βάση το άρθρο 50ΣΤ του Νόμου, διοικητικό πρόστιμο μέχρι και δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000)

 

 

 

Εκστρατεία ελέγχου για την εφαρμογή του Διατάγματος

Με βάση το άρθρο 30Α του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου επιχειρήσεις οι οποίες καταγράφονται στο παράρτημα του σχετικού Διατάγματος ΚΔΠ 259/2021, («Υπόχρεοι») θα πρέπει στα πλαίσια των συναλλαγών τους με καταναλωτές να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα για την ολοκλήρωση πράξεων πληρωμής.

Στη βάση των πιο πάνω το Τμήμα Φορολογίας προτίθεται, εντός Οκτωβρίου του 2021, να πραγματοποιήσει ελέγχους για επιβεβαίωση της εφαρμογής του Διατάγματος.

 

 

 

Προθεσμία εφαρμογής του Διατάγματος

Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να συμμορφωθούν με το Διάταγμα μέχρι και τις 18/9/2021

Για επιχειρήσεις που δραστηριοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της παρέλευσης της προθεσμίας συμμόρφωσης, η εφαρμογή του Διατάγματος παρατείνεται μέχρι και τις 18/10/2021.

Επιχειρήσεις οι οποίες καθίστανται «Υπόχρεοι» για αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτες, μετά την εφαρμογή του Διατάγματος (μετά τις 18/9/2021), οφείλουν να συμμορφωθούν εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία καθίστανται «Υπόχρεοι».Κύριες Ειδήσεις

Translate »