Πρόστιμα σε όσους δεν αποδέχονται πιστωτικές κάρτες


Χρηματικές κυρώσεις οι οποίες θα φτάνουν τις €2 χιλ. θα επιβάλλει το Τμήμα Φορολογίας στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις σε σχέση με την αποδοχή πιστωτικής κάρτας ως μέσου πληρωμής.

Βάσει του νόμου που ψήφισε πριν από ένα μήνα η Βουλή, πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα έχουν την υποχρέωση να αποδέχονται από τους καταναλωτές πέραν των πληρωμών με μετρητά και πιστωτικές κάρτες.

Αξίζει να σημειωθεί πως αναμένεται να εκδοθεί διάταγμα, με το οποίο θα καθορίζονται οι επιχειρήσεις που θα έχουν την υποχρέωση να τοποθετήσουν τερματικό και να αποδέχονται πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες.

Με εγκύκλιο που εξέδωσε ο Έφορος Φορολογίας, Γιάννης Τσαγκάρης, ξεκαθαρίζει πως μετά την έκδοση του σχετικού διατάγματος θα ακολουθήσουν οι ενδεδειγμένοι έλεγχοι από το Τμήμα στις επιχειρήσεις για να διαπιστωθεί κατά πόσο εφαρμόζεται η νομοθεσία.

Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση εκ μέρους της επιχείρησης, ο λειτουργός έχει την υποχρέωση εντός πέντε εργάσιμων μερών να υποβάλει έκθεση στον Έφορο Φορολογίας ο οποίος σε διάστημα 15 ημερών θα πρέπει να αποφασίσει κατά πόσο θα επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο, το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι τις €2.000.

Μάλιστα, σε περίπτωση που ο παραβάτης παραλείπει να καταβάλει το πρόστιμο, τότε ο Έφορος Φορολογίας λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι παραβάτες μπορούν να υποβάλλουν εντός 30 ημερών ένσταση στον Έφορο Φορολογίας.

Η απόφαση για την ένσταση εκδίδεται εντός μηνός, ενώ η απόφαση επί της ένστασης υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, το διοικητικό πρόστιμο μειώνεται στο ήμισυ όταν ο παραβάτης καταβάλει το πρόστιμο ή καταθέσει στον Έφορο Φορολογίας τιμολόγιο που θα αποδεικνύει την αγορά τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής εντός 30 ημερών. Βάση του νόμου, λόγω των πληρωμών με κάρτες ή άλλων ηλεκτρικών μέσων πληρωμής, για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δημόσιων κληρώσεων στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν πρόσωπα που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πληρωμές.

Στο μεταξύ σύμφωνα με την εγκύκλιο, η ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσης θα πρέπει να γίνεται μέχρι την 31η Ιουλίου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος. Παράλληλα η υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης ανεξαρτήτως εισοδήματος θα ισχύει από το φορολογικό έτος 2020, δηλαδή από του χρόνου. Την ίδια ώρα, το Υπουργικό Συμβούλιο με διάταγμα θα καθορίσει τα κριτήρια με τα οποία φυσικά πρόσωπα με μεικτά εισοδήματα μέχρι €19,500 δεν θα έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το νόμο, οι φορολογούμενοι που υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις μπορούν να υποβάλλουν αναθεωρημένη δήλωση για οπουδήποτε φορολογικό έτος εντός τριών ετών.

Εξάλλου, για τα φορολογικά έτη πριν το 2020 οι αναθεωρημένες δηλώσεις θα είναι έγκαιρες εάν υποβληθούν εντός έξι μηνών από την ημέρα που εφαρμόστηκε ο νόμος (20 Αυγούστου 2020). Τέλος, δεν θα επιστρέφεται πιστωτικό υπόλοιπο (φόρος) σε φορολογούμενο που έχει παραλείψει μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους τις υποχρεώσεις του, ενώ ο Έφορος μπορεί να αναστείλει την καταβολή του μέχρι ο φορολογούμενος να τηρήσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Μέχρι ο φορολογούμενος αποπληρώσει τις οφειλές του δεν θα του καταβάλλεται τόκος.

Πηγή: PhilenewsΚύριες Ειδήσεις

Translate »