Breaking News

Προχωρά το Staston Project στη Λάρνακα


Δύο πύργους και πεντάστερο ξενοδοχείο ετοιμάζει η ΟΜΙΚΤΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΤΔ κοντά σε λιμάνι και Φοινικούδες

Ναι υπό όρους για το Staston Project αποφάσισε η Περιβαλλοντική Αρχή. Πρόκειται για έργο οικιστικής και τουριστικής ανάπτυξης της εταιρείας ΟΜΙΚΡΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΤΔ, το οποίο θα αποτελείται από δυο οικιστικούς πύργους (Tower A & Tower B) και ένα ξενοδοχείο. Ο χώρος ανέγερσης του έργου είναι κεντρικός, σε απόσταση 300 m από τις Φοινικούδες και 500 m από το Λιμάνι Λάρνακας.

Τί περιλαμβάνει

Η προτεινόμενη ανάπτυξη αφορά την ανέγερση δύο ψηλών οικιστικών κτηρίων Tower Α και Tower Β, καθώς και μία ξενοδοχειακή μονάδα που περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο. Το κτήριο Α περιλαμβάνει 19 ορόφους και έχει ύψος 75,55 m, ενώ το κτήριο Β περιλαμβάνει 27 ορόφους και έχει ύψος ύψους 103,65 m. Τα κτήρια αυτά προορίζονται για μικτή χρήση, αφού περιλαμβάνουν συνολικά 97 διαμερίσματα, όπως επίσης καταστήματα, καφετέριες, εστιατόρια, γυμναστήριο και spa. Επίσης, οι δύο πύργοι διαθέτουν δυο ενιαίους υπόγειους χώρους στάθμευσης. Οι θέσεις των χώρων στάθμευσης θα είναι 218, εκ των οποίων οι 10 θέσεις θα είναι για ΑμΕΑ.

Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη περιλαμβάνει την ανέγερση ενός ακόμη ψηλού κτηρίου 25 ορόφων (ύψους 100,75 m), το οποίο προορίζεται για ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων, δυναμικότητας 168 τουριστικών δωματίων. Η ξενοδοχειακή μονάδα περιλαμβάνει επίσης εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, γυμναστήριο, spa αλλά και χώρους για το προσωπικό του ξενοδοχείου, όπως χώρους διαχείρισης και συντήρησης, καθώς και δυο υπόγειους χώρους στάθμευσης. Οι θέσεις των χώρων στάθμευσης θα είναι 133, εκ των οποίων οι 8 θέσεις θα είναι για ΑμΕΑ. Το συνολικό εμβαδόν των τεμαχίων της ανάπτυξης είναι 11.060 m2. Το ξενοδοχείο θα καλύπτει συνολική έκταση 3.695 m2, ενώ οι οικιστικοί πύργοι έκταση 6.357 m2 (συνεπώς η συνολική κάλυψη των υπό μελέτη τεμαχίων από το ΠΕ θα είναι 10.052 m2).

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου εκτιμάται στα δύο χρόνια, χωρίς να υπολογίζονται οποιεσδήποτε καθυστερήσεις λόγω εσωτερικών ή εξωτερικών παραγόντων.

Πλησίον του λιμανιού

Η τοποθεσία ανέγερσης του ΠΕ βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500m βόρεια του πυρήνα του Δήμου Λάρνακας και σε απόσταση 500 m περίπου νότιο δυτικά του Λιμανιού Λάρνακας. Η πλησιέστερη ζώνη προστασίας του έργου είναι η Αλυκή Λάρνακας, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 2.5 km περίπου νότια του έργου. Οι οδοί πρόσβασης στο είναι η οδός Κωστή Παλαμά (προτεινόμενο σημείο πρόσβασης προς τους δυο οικιστικούς πύργους) και η οδός Οθέλου (προτεινόμενο σημείο πρόσβασης προς το ξενοδοχείο). Τα τεμάχια του έργου εμπίπτουν σε πολεοδομικές ζώνες Κα3 (περιοχές με επικρατούσα χρήση την κατοικία) και Εβ1 (Εμπορικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες εκτός της κεντρικής εμπορικής περιοχής). Στην παρούσα φάση τα τεμάχια αυτά χρησιμοποιούνται ως οργανωμένος χώρος στάθμευσης οχημάτων. Στην περιοχή μελέτης παρουσιάζεται έντονη δραστηριότητα με την παρουσία σημαντικού αριθμού τουριστικών και οικιστικών αναπτύξεων, καφεστιατόρια, εμπορικές αναπτύξεις, το λιμάνι Λάρνακας, τη Μαρίνα Λάρνακας και άλλες δημόσιες υποδομές.

Οι ουσιώδεις όροι

Η Περιβαλλοντική Αρχή δε φέρει ένσταση στην κατασκευή του έργου νοουμένου ότι θα συμπεριληφθούν στην πολεοδομική άδεια και θα εφαρμοστούν συγκεκριμένοι όροι.

– Να ακολουθηθούν οι οδηγίες και προϋποθέσεις που τίθενται στο συμφωνημένο Πλαίσιο Αδειοδότησης του Δήμου Λάρνακας καθώς και οι επισημάνσεις από πλευράς του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, για ψηλά κτήρια στη Λάρνακα και αφορούν γεωλογικά και γεωτεχνικά χαρακτηριστικά προς αντιμετώπιση και προσαρμογή του σχεδιασμού και των θεμελιώσεων στη βάση των απαιτούμενων μελετών. Η συμμόρφωση με τις οδηγίες και προϋποθέσεις να επιτευχθεί πριν την έκδοση Πολεοδομικής άδειας.

– Να ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης πολεοδομικής άδειας ενοποίησης και οικοπεδοποίησης των τεμαχίων σύμφωνα με τις παραμέτρους που τέθηκαν από την Πολεοδομική Αρχή ως προς την παραχώρηση δημόσιου οδικού δικτύου, δημόσιου πρασίνου, κοινοτικού εξοπλισμού κλπ, πριν από την έκδοση της πολεοδομικής άδειας του έργου.

– Ο κύριος του έργου να καταθέσει τον τελικό σχεδιασμό του έργου πριν την έκδοση της πολεοδομικής άδειας με συνολικό αριθμό ορόφων που να μην ξεπερνά τους 23 στα πλαίσια του διευκρινιστικού πλαισίου για ψηλά κτήρια και των αποφάσεων της Πολεοδομικής Αρχής.

– Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο το Τμήμα Περιβάλλοντος μπορεί να επιβάλει νέους περιβαλλοντικούς όρους για την προστασία του περιβάλλοντος και οι οποίοι να είναι υποχρεωτικοί από τον κύριο του έργου, χωρίς την απαίτηση οποιασδήποτε αποζημίωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία.

– Να διατηρηθεί το αντιπλημμυρικό κανάλι που διέρχεται στο βόρειο μέρος του τεμαχίου, με ζώνη προστασίας πλάτους τριών (3) μέτρων για την προστασία του ΠΕ από κινδύνους πλημμύρας και διάβρωσης.

– Να υιοθετηθούν τα μέτρα που θα προτείνει το Τμήμα Δημοσίων Έργων σχετικά με την προτεινόμενη ανάπτυξη, που στοχεύουν στη μείωση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων στο οδικό δίκτυο από την υλοποίηση της προτεινόμενης ανάπτυξης.

– Σε περίπτωση που εντοπιστούν αρχαιολογικά κατάλοιπα στο χώρο, να σταματήσουν οι εργασίες και να γίνει η απαιτούμενη έρευνα από αρμόδιους υπαλλήλους του Αρχαιολογικού Μουσείου Λάρνακας. Εναπόκειται στη διακριτική εξουσία της Διευθύντριας του Τμήματος Αρχαιοτήτων να αποφασίσει για το μέλλον των αρχαίων καταλοίπων που τυχόν έρθουν στο φως στο χώρο των έργων, καθώς και για το μέλλον του επηρεαζόμενου τεμαχίου.

– Διασφάλιση των δύο (2) αγωγών του ανακυκλωμένου νερού Λάρνακας που διέρχονται από την περιοχή των τεμαχίων (βόρεια και ανατολικά) στην περίπτωση που οι εργασίες κατασκευής του έργου επηρεάσουν το οδόστρωμα του δρόμου, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους προστασίας αγωγών και παροχών που τίθενται από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

– Να τοποθετηθούν ηχοπετάσματα ύψους 4μ. τουλάχιστον στη νότια, βόρεια και δυτική πλευρά του τεμαχίου για προστασία των υφιστάμενων γειτονικών οικιστικών αναπτύξεων και ιδιαίτερα των κατοικιών της οδού Δυσδαιμόνας που σχεδόν εφάπτονται του τεμαχίου. Οι οικιστικές αναπτύξεις επί της οδού Κωστή Παλαμά απέχουν περίπου 20μ από το υπό μελέτη τεμάχιο.

– Να υποβληθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος σχέδιο χωριστής διαλογής και συλλογής της ανάπτυξης, για όλα τα ανακυκλώσιμα και τροφικά απόβλητα (βιοαπόβλητα), πριν την έκδοση άδειας οικοδομής.

– Να γίνεται χρήση διαπερατών υλικών και επιφανειών για αποφυγή σφράγισης του εδάφους και διατήρηση της συνδετικότητας μεταξύ επιφάνειας της γης και εδάφους (π.χ. χρήση απόπλινθων τσιμεντένιων επιστρώσεων σε συνδυασμό με τάφρους απορροής). Επιπλέον να γίνεται χρήση πορωδών υλικών και επιφανειών για επιβράδυνση της απορροής για αποφυγή πλημμυρών.

– Ο φωτισμός που θα εγκατασταθεί στους υπαίθριους χώρους της ανάπτυξης να είναι χαμηλής έντασης και να είναι στραμμένος προς το έδαφος, ώστε να αποφεύγεται κατά το μέγιστο δυνατό ο επηρεασμός και η φωτορύπανση εκτός των χώρων της ανάπτυξης.

– Απαγορεύεται η διάθεση των υγρών αποβλήτων από τα νερά έκπλυσης των φίλτρων των κολυμβητικών δεξαμενών / πισινών (backwash), σε απορροφητικούς λάκκους / τάφρους.Κύριες Ειδήσεις

Translate »