Πράσινο φως αρμοδίων στο Mackenzie Tower


Πηγή: stockwatch.com.cy

Θετική γνωμοδότηση εξέδωσε η περιβαλλοντική αρχή, στην ανέγερση του «Mackenzie Tower» ύψους περίπου τριάντα δύο μέτρων, στην παραλιακή ακτή της Λάρνακας.

Το έργο της εταιρείας «Elite Island Properties» θα έχει 48 διαμερίσματα και χώρο στάθμευσης δύο επιπέδων. Στον ισόγειο χώρο στάθμευσης θα έχει διαθέσιμες 9 θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων οι 4 για ΑμΕΑ, ενώ στον υπόγειο χώρο στάθμευσης θα έχει 48 θέσεις.

Σκοπός της προτεινόμενης ανάπτυξης είναι η κάλυψη των οικιστικών αναγκών της ευρύτερης περιοχής Λάρνακας.

Το συνολικό εμβαδόν των τεμαχίων ανάπτυξης ανέρχεται στα 2.510 m2.

To κτήριο θα καλύπτει συνολική έκταση 576.1 τ.μ. και το εμβαδόν του ιδιωτικού χώρου πρασίνου θα είναι 637.2 τ.μ. . Αρχικά υπήρχε η σκέψη για δημιουργία πισίνας 90 τ.μ., όμως σύμφωνα με τις αλλαγές του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού επιλέγηκε να μην κατασκευαστεί η πισίνα.

Για την κατασκευή της προτεινόμενης ανάπτυξης θα πραγματοποιηθεί ανύψωση του κτηρίου κατά 35 εκ. περίπου από τη γραμμή φυσικού εδάφους, έτσι ώστε να μην απαιτείται η πραγματοποίηση έργων αποστράγγισης κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών έργων.

Το βάθος εκσκαφής θα είναι περίπου 2.65 μ. κάτω από τη γραμμή φυσικού εδάφους. Σύμφωνα με τη γεωλογική έρευνα που πραγματοποιήθηκε η στάθμη του υπόγειου νερού κυμαίνεται από τα 2.8 μέχρι τα 4.1 μέτρα κάτω από τη στάθμη του εδάφους. Σημειώνεται ότι κάτω από τη στάθμη θεμελίωσης θα τοποθετηθούν περίπου 40 εκ. χαλίκι.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του προτεινόμενου έργου εκτιμάται στους δεκαοχτώ μήνες, νοουμένου ότι δε θα υπάρξουν οποιεσδήποτε καθυστερήσεις, λόγω διαφόρων εσωτερικών ή εξωτερικών παραγόντων.

Η προτεινόμενη ανάπτυξη χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Λάρνακας, στην ενορία της Σκάλα, σε απόσταση περίπου 2.5 χλμ νότια του πυρήνα του δήμου Λάρνακας, σε απόσταση 3 χλμ. νοτιοδυτικά του λιμανιού Λάρνακας και σε απόσταση 1.2 χλμ βορειοανατολικά του αεροδρομίου Λάρνακας.

Το ανατολικό τμήμα των τεμαχίων 185 και 186 εφάπτεται επί της οδού Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, ενώ η πρόσβαση στην προτεινόμενη ανάπτυξη θα γίνεται από τις οδούς Γκαίτε και Φραντς Σούμπερτ.

Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται σε απόσταση 160 μ. περίπου δυτικά από την κοντινότερη παραλία και 100 μ. από τις πλησιέστερες ξενοδοχειακές μονάδες.

Η πλησιέστερη ζώνη προστασίας είναι η ΖΕΠ – Αλυκές Λάρνακας (CY6000002), η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 510 μέτρων δυτικά του προτεινόμενου έργου. Ο πλησιέστερος διάδρομος άγριων μεταναστευτικών πτηνών βρίσκεται σε απόσταση περίπου 7.5 χλμ. δυτικά της άμεσης περιοχής μελέτης.

 

Δείτε το έργοΚύριες Ειδήσεις


Translate »