Πράσινο σε ηλεκτροπαραγωγό σταθμό στην Τόχνη


Πηγή: philenews.com

Πολύ σύντομα αναμένεται η έκδοση της άδειας οικοδομής από την Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας για τον ιδιωτικό ηλεκτροπαραγωγό σταθμό της εταιρείας Paramount Energy Corporation Ltd στην Τόχνη, όπως διαβεβαίωσε στον «Φ» ο Έπαρχος Οδυσσέας Χατζηστεφάνου.

Κληθείς να απαντήσει για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην έκδοση της άδειας οικοδομής, δεδομένου ότι η πολεοδομική άδεια εξασφαλίστηκε στα τέλη του 2021, ο Έπαρχος εξήγησε ότι μέσα στο διάστημα αυτό έγιναν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και οι διαβουλεύσεις με τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα και υπηρεσίες στα πλαίσια εξέτασης της οικοδομικής άδειας. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηστεφάνου, πολύ πρόσφατα, μόλις τον περασμένο Νοέμβριο ολοκληρώθηκαν οι διαβουλεύσεις με το Τμήμα Περιβάλλοντος, το οποίο επιβεβαίωσε στην Επαρχιακή Διοίκηση ότι έχουν υλοποιηθεί όλοι οι όροι που τέθηκαν στη γνωμοδότηση. Επομένως σημείωσε δεν υπήρχε καθυστέρηση στο χειρισμό εκ μέρους της Επαρχιακής Διοίκησης και είναι στο τελικό στάδιο η ετοιμασία των όρων που θα επιβάλει η Επαρχιακή Διοίκηση επιπρόσθετα των υπολοίπων όρων που τέθηκαν στα πλαίσια της διαδικασίας που ακολουθήθηκε μέχρι και την έκδοση της πολεοδομικής άδειας.

Σημειώνεται ότι μετά και την επιστολή στις 11/11/2022, του Τμήματος Περιβάλλοντος προς την Επαρχιακή Διοίκηση, η εταιρεία ανάπτυξης του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού απέστειλε επιστολή προς τον Έπαρχο Λάρνακας, ημερ. 22/12/22022, με κοινοποίηση στους αρμόδιους Υπουργούς (Εσωτερικών και Ενέργειας), τη ΡΑΕΚ, αλλά και την κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, σημειώνοντας ότι, «παρότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη εκκρεμότητα και έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαιτούμενες συγκαταθέσεις και/ή εγκρίσεις από όλα τα αρμόδια τμήματα και/ή υπηρεσίες, μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η άδεια οικοδομής».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: 

Στην επιστολή σημειώνεται ότι η συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην έκδοση της οικοδομικής άδειας, πλήττει σοβαρά τα συμφέροντα της εταιρείας καθότι, τόσο το κόστος κατασκευής του σταθμού, όσο και ο χρόνος παράδοσης έχουν αναθεωρηθεί και αυξηθεί. Περαιτέρω, σημειώνεται, τίθεται σοβαρό ζήτημα επηρεασμού της χρηματοδότησης του έργου από διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, οι οποίοι αναμένουν την άδεια οικοδομής για να προβούν στις τελικές αξιολογήσεις.

Στην επιστολή γίνεται αναφορά και στη σημαντικότητα υλοποίησης του έργου, τόσο για την κατασκευάστρια εταιρεία, αλλά και για την Κυπριακή Δημοκρατία. Συγκεκριμένα, τονίζεται ότι ξεκινώντας από το ερχόμενο καλοκαίρι, η Κύπρος αναμένεται να αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια σοβαρό πρόβλημα επάρκειας παραγωγής ηλεκτρισμού.

Υπογραμμίζεται πως η ένταξη του έργου ισχύς 105 MW στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, αναμένεται να συμβάλει τόσο στη διασφάλιση της επάρκειας ρεύματος στη χώρα μας όσο και στην σταθερότητα και απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου. Tο έργο εντάχθηκε στο αναθεωρημένο Master Plan της περιοχής Βασιλικού, και στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για την περίοδο 2023-2032. Σε συνάρτηση και με την πρωτοφανή ενεργειακή κρίση που επικρατεί σε όλη την Ευρώπη, με συνεπακόλουθο τη ραγδαία αύξηση των τιμών ενέργειας, είναι η θέση της εταιρείας ότι η καθυστέρηση στην έκδοση της οικοδομικής άδειας, ενώ το έργο έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις είναι αδικαιολόγητη.

Το έργο αφορά ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση έξι Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) πολλαπλών καυσίμων. Η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς θα είναι 109.9 MW όταν το χρησιμοποιούμενο καύσιμο θα είναι φυσικό αέριο που είναι το κύριο καύσιμο του σταθμού και 102.6 MW όταν χρησιμοποιείται Diesel Fuel Oil ως εφεδρικό. Η χρήση diesel θα γίνεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, σε περίπτωση διακοπής της παροχής φυσικού αερίου και για πολύ περιορισμένο χρόνο, εάν προκύψει τέτοια ανάγκη. Με βάση την πολεοδομική άδεια, ο ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός σε καμία περίπτωση δεν θα τεθεί σε λειτουργία αν δεν καταστεί δυνατή η εξασφάλιση του φυσικού αερίου ως καύσιμη ύλη σε συνεχή βάση.Κύριες Ειδήσεις

Translate »