Νέος διαγωνισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης


Στον τομέα του εθελοντισμού ο νέος διαγωνισμός

Tο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) προκηρύσσει τον 5ο διαγωνισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον τομέα του εθελοντισμού και καλεί εταιρείες δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που ανταποκρίνονται στους σκοπούς του διαγωνισμού, να υποβάλουν τη συμμετοχή τους.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να αναδειχθούν οι εταιρείες και οι καλές πρακτικές/δράσεις που έχουν αναπτύξει με τη συνεργασία εθελοντικών, μη κυβερνητικών/μη κερδοσκοπικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και οι οποίες συμβάλλουν στη βελτίωση προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία, ή/και στην επίτευξη των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ή/και στην παροχή στήριξης προς τις ΜΚΟ, κατά την περίοδο Μαΐου 2018 – Μαΐου 2019.

Οι όροι συμμετοχής του διαγωνισμού και η αίτηση συμμετοχής βρίσκονται αναρτημένα σε κεντρικό σημείο της ιστοσελίδας του ΠΣΣΕ: www.volunteerism-cc.org.cy

Νέα Καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών στο διαγωνισμό: 28 Ιουνίου 2019 (έχει παραταθεί η ημερομηνία υποβολής συμμετοχών για τις 28/6/19 αντί στις 31/5/19 που είχε αρχικά ανακοινωθεί).

Για πληροφορίες/διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 22514786 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@volunteerism-cc.org.cy.

 

HomeΚύριες Ειδήσεις

Translate »