Με το νέο χρόνο νέες αιτήσεις στο Κτηματολόγιο


Λόγω περιορισμένης εξυπηρέτησης συνεπεία της πολύ βεβαρημένης επιδημιολογικής εικόνας του Covid-19, το Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας θα διεκπεραιώσει μέχρι το τέλος του έτους όλα τα αιτήματα Δηλώσεων Πώλησης/Δωρεάς/Υποθήκης που εκκρεμούν στα Επαρχιακά Γραφεία για τα οποία έχουν παραληφθεί έγγραφα μέχρι 11.12.2020, ενώ νέες αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 4 Ιανουαρίου 2021, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων.

«Όλα τα αιτήματα Δηλώσεων Πώλησης/Δωρεάς/Υποθήκης που εκκρεμούν στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία για τα οποία έχουν παραληφθεί τα έγγραφα μέχρι 11.12.2020, θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 31.12.2020», αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση του Κτηματολόγιο.

Σημειώνει πως η παραλαβή εγγράφων ή και προγραμματισμός νέων αιτημάτων για νέες Δηλώσεις, θα αρχίσει από την πρώτη εργάσιμη ημέρα του έτους 2021, ήτοι 4.01.2021, ημέρα κατά την οποία θα πρέπει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα να είναι σε ισχύ.

Διευκρινίζεται πως τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία θα είναι στη διάθεση του κοινού να συζητήσουν «πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις Δηλώσεων Πώλησης/Δωρεάς/Υποθήκης, οι οποίες δύναται, εφόσον μελετηθούν και κριθεί άκρως αναγκαίο, να διεκπεραιωθούν».

Το Κτηματολόγιο καλεί όλους και ιδιαίτερα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και άλλους μεγάλους οργανισμούς όπως επιδείξουν την αναγκαία κατανόηση με στόχο, τόσο τη δική τους αμεσότερη εξυπηρέτηση, όσο και την αποφυγή του κινδύνου κατάρρευσης της από κοινού μεγάλης προσπάθειας που επιδεικνύουμε για αντιμετώπιση της πανδημίας.Κύριες Ειδήσεις

Translate »