Μέχρι πότε πρέπει να πληρωθεί η 2η δόση της Προσωρινής Φορολογίας


Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει για την τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής της 2ης δόσης προσωρινής φορολογίας.

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι η 31η Δεκεμβρίου 2020, είναι η τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής της 2ης δόσης  της Προσωρινής Φορολογίας Εταιρειών, Αυτοεργοδοτουμένων και άλλων Προσώπων των οποίων τα έσοδα δεν υπάγονται σε παρακράτηση φόρου.

Τρόπος Πληρωμής

Μέσω JCCSmart, μόνο για εμπρόθεσμες πληρωμές (μέχρι και τις 31/12/2020), επιλέγοντας αυτοφορολογίες (κώδικας 0200).

Μέσω internetbanking, τόσο για εμπρόθεσμες όσο και εκπρόθεσμες πληρωμές, με βάση τον αριθμό αναφοράς πληρωμής στη ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΥΛΗ.

Επισημαίνεται ότι για να γίνει αποδεκτή η πληρωμή της 2ης Δόσης της Προσωρινής Φορολογίας θα πρέπει να έχει προηγηθεί η πληρωμή της 1ης Δόσης.

Υποβολή Αναθεωρημένης Δήλωσης

Για αύξηση  της προσωρινής φορολογίας: Με καταχώρηση αναθεωρημένης οφειλής στη ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΥΛΗ.

Για μείωση της προσωρινής φορολογίας: Mε αποστολή αναθεωρημένης Δήλωσης (φυσικά πρόσωπα: έντυποΤΦ5, νομικά πρόσωπα: έντυπο ΤΦ6) στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Λευκωσία: kkiriakides@tax.mof.gov.cy(link sends e-mail)

Λεμεσός: ypelentritis@tax.mof.gov.cy(link sends e-mail)

Πάφος: EAgathocleous@tax.mof.gov.cy(link sends e-mail)

Λάρνακα: elelefteriou@tax.mof.gov.cy(link sends e-mail)

Αμμόχωστος: kmaxouli@tax.mof.gov.cyΚύριες Ειδήσεις

Translate »