Breaking News

Λάρνακα: Μια πρωτοποριακή επένδυση Βιοντίζελ από κλαδέματα


Ένα πρωτοποριακό και μεγάλο έργο που αφορά την επεξεργασία ξυλώδους βιομάζας για παραγωγή βιοκαυσίμου έχει πάρει το πράσινο φως από την περιβαλλοντική αρχή για να προχωρήσει και σε λίγες ημέρες αναμένεται η έκδοση της πολεοδομικής άδειας. Η γνωμάτευση είναι απόρροια της διαδικασίας αξιολόγησης Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) στα πλαίσια αίτησης για παραχώρηση πολεοδομικής άδειας για κατασκευή και λειτουργία μονάδας διαχείρισης οργανικών αποβλήτων (ξυλώδους βιομάζας) για παραγωγή βιοκαυσίμου το οποίο όταν αναμιχθεί στο ντίζελ να πληρούνται οι προδιαγραφές του ντίζελ που καθορίζονται στο πρότυπο ΕΝ590.

Το προτεινόμενο έργο αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην κοινότητα Κόσιη της επαρχίας Λάρνακας, βόρεια των εγκαταστάσεων του ΟΕΔΑ Λάρνακας- Αμμοχώστου (Εργοστάσιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων) και αποθήκης στηλών ηλεκτρισμού της ΑΗΚ.

Το έργο θα γίνει από την εταιρεία Alphakat Holdings International Ltd και σε πρώτη φάση θα κοστίσει €18 εκατ.

Η επεξεργασία της βιομάζας για παραγωγή βιοκαυσίμου θα γίνεται με την καταλυτική διαδικασία αποπολυμερισμού KDV (κατακυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας διαδικασία) του αποβλήτου (βιομάζας) και παράλληλη υδρογόνωση από διάσπαση της κυτταρίνης που υπάρχει στη βιομάζα. Η αντίδραση αποπολυμερισμού λαμβάνει χώρα σε σχετικά χαμηλή θερμοκρασία (περίπου 270°C) και χαμηλή πίεση, συνθήκες που αποτρέπουν το σχηματισμό φουρανίων και διοξίνων. Κατά τη διαδικασία KDV σχηματίζεται και ασφαλτικό υπόλειμμα, όχι όμως στερεό υπόλειμμα (carbon black). Η όλη διαδικασία που λαμβάνει χώρα στον αντιδραστήρα μιμείται τις φυσικές γεωλογικές διαδικασίες που πιστεύεται ότι εμπλέκονται στην παραγωγή των ορυκτών καυσίμων.

Μιλώντας στον «Φ», ο διευθυντής και κύριος μέτοχος της Alphakat Μάριος Ιωνίδης ανέφερε ότι η τεχνολογία Alphakat είναι τεχνολογία ευρεσιτεχνίας με πληθώρα πιστοποιήσεων τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και διεθνές επίπεδο. Πρόκειται για τεχνολογία που εφεύρε ο Δρ. Christian Koch, δημιουργός και ιδιοκτήτης της μητρικής Γερμανικής εταιρείας Alphakat GmbH που καταχώρησε αποκλειστικότητα στην Alphakat Holdings International Ltd, που είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο και καλύπτει την Κύπρο, Ελλάδα και γειτονικές χώρες. Η Alphakat Κύπρου σε συνεργασία με ενδιαφερόμενες εταιρείες ή επενδυτές θα εγκαταστήσει τις μονάδες παραγωγής βιοντίζελ από πράσινη βιομάζα για σκοπούς χρήσης στην αυτοκίνηση και μηχανές εσωτερικής καύσης. Το καύσιμο που θα παράγεται θα είναι πρωτοποριακό και ψηλής τεχνολογίας.

Ο δρ Christian Koch μετά από σειρά ερευνών 30 ετών κατάφερε να επιτύχει εκείνο που η φύση παρήγε σε 175 εκατομμύρια χρόνια από βιομάζα στα υπόγεια στρώματα της γης (το ακάθαρτο πετρέλαιο «crude oil» τo οποίο σε διυλιστήρια μετατρέπεται σε ντίζελ και άλλα καύσιμα) να το παράξει στις μονάδες που εφεύρε με την χρήση οποιασδήποτε μορφής οργανικής ύλη σε λεπτά.

Ο διευθυντής της Alphakat Κύπρου ανέφερε ότι η τεχνολογία στηρίζεται στη θεωρία της καταλυτικής διάσπασης πολυμερών και της χρήσης ατόμων υδρογόνου από διάσπαση της κυτταρίνης που υπάρχει σε βιομάζα και την ταυτόχρονη αντίδραση με τα πολυμερή για να παραχθεί ελαφρού τύπου καύσιμο ντίζελ. Η όλη διεργασία γίνεται χωρίς χρήση ενέργειας από καύση αλλά μέσω της χρήσης ειδικής τουρμπίνας τριβής που ανεβάζει την θερμοκρασία στους 270 βαθμούς Κελσίου και όχι πιο πάνω. Η τουρμπίνα εργάζεται με ηλεκτρισμό. Η τεχνολογία δεν έχει καμινάδα σαν μονάδα παραγωγής ντίζελ εκτός σε περίπτωση που θα παραχθεί αυτοπαραγωγή ηλεκτρισμού με χρήση του παραγόμενου ντίζελ σε μηχανή εσωτερικής καύσης κάτι που είναι εφικτό και επιβεβλημένο  για σκοπούς συμπαραγωγής εντός της μονάδας.

Εξηγεί ότι οι προοπτικές για τον τόπο και την χώρα μας θα είναι τεράστιες. Εκτιμά μάλιστα ότι αναμένεται τεράστιο ενδιαφέρον από άλλες χώρες για επισκέψεις και πληροφόρηση για μεταφορά της τεχνολογίας και στις χώρες αυτές, ιδιαίτερα χωρών της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου.

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις

Με βάση την αδειοδότηση του έργου στην εγκατάσταση θα παραλαμβάνονται και θα επεξεργάζονται μόνο απόβλητα ξυλώδους βιομάζας. Προς το σκοπό αυτό απαγορεύεται η καύση στην εγκατάσταση ελαιοπυρήνα και ξύλου εμποτισμένου ή επικαλυμμένου με οποιεσδήποτε χημικές ουσίες. Το παραγόμενο βιοκαύσιμο θα πρέπει όταν αναμιχθεί με ντίζελ να ικανοποιεί τις προδιαγραφές του ντίζελ όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 590 στο περί Προδιαγραφών Βενζίνης, Ντίζελ και Βιοντίζελ Διάταγμα του 2015 (Κ.Δ.Π. 252/2015) και στις εκάστοτε τροποποιήσεις αυτού. Περαιτέρω επιτρέπεται η χρήση του εν λόγω βιοκαυσίμου ως πετρελαίου εσωτερικής καύσης ή η ανάμιξη του σε πετρέλαιο εσωτερικής καύσης νοουμένου ότι πληρούνται οι προδιαγραφές του πετρελαίου εσωτερικής καύσης σύμφωνα με το περί Προδιαγραφών Βαρέως Μαζούτ, Ελαφριού Μαζούτ, Πετρελαίου Εσωτερικής Καύσης και Καυσίμων Πλοίων Διατάγματα του 2015 (Κ.Δ.Π 102/2015) και στις εκάστοτε τροποποιήσεις αυτών.

Συλλογή κλαδεμάτων από πράσινα σημεία

Η Alphakat Κύπρου έχει την πλήρη και συνεχή υποστήριξη της μητρικής Γερμανικής εταιρείας Alphakat GmbH με συμμετοχή σε όλους τους τομείς για αποπεράτωση του έργου το συντομότερο. Η εταιρεία έχει συμφωνήσει με δήμους και ιδιώτες παραγωγούς πράσινης απόβλητης βιομάζας (πρασίνου) για την παραλαβή πρώτης ύλης με μηδενικό κόστος από τους κατόχους του αποβλήτου. Παράλληλα, έχει προκαταρκτικές συμφωνίες με ενδιαφερόμενες εταιρείες αγοράς του ντίζελ που θα παράγεται για ανάμειξη του με το ντίζελ που διατίθεται στην αγορά.

Θα εγκατασταθούν σε αρχικό στάδιο δύο μονάδες δυναμικότητας 550- 600 λίτρων ανά ώρα ντίζελ έκαστη και θα λειτουργούν σε 24ώρη βάση (ελάχιστο 8000 ώρες τον χρόνο) και στο σύντομο μέλλον ακόμη δύο μονάδες. Σε συνεργασία με ινστιτούτα και πανεπιστήμια που έχουν δείξει ενδιαφέρον θα γίνουν σε συνεννόηση με τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα (ενεργείας, περιβάλλοντος, εργασίας) έρευνες για περαιτέρω χρήση της τεχνολογίας σε άλλους τομείς, καθώς και εκπαιδευτικά σεμινάρια σε επισκέπτες (σχολεία, εταιρείες, πανεπιστήμια καθώς και αξιωματούχους της χώρας μας αλλά και άλλων χωρών).

Μετά από πλήρη ενημέρωση και διάθεση στοιχείων από την Alphakat έχει ετοιμαστεί από την PWC σχετικό ολοκληρωμένο επιχειρηματικό πλάνο (business plan) το οποίο και έχει δοθεί στους μέχρι τώρα ενδιαφερόμενους επενδυτές. Απόφαση για το ποιοί θα είναι οι τελικοί ιδιοκτήτες (μέτοχοι) του έργου θα ληφθεί από το Συμβούλιο της Alphakat τέλος Οκτωβρίου και αναμένεται

έναρξη εργασιών τον Δεκέμβριο 2017 η το αργότερο Ιανουάριο 2018.
Η τεχνολογία της Alphakat είναι καταχωρημένη, σαν τεχνολογία ψηλών επιδόσεων και καινοτομίας, στη λίστα Γιούνκερ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιχορηγήσεις σε τεχνολογίες κ.λπ. με το ποσό των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το 2020.

Πηγή: philenews.comΚύριες Ειδήσεις

Translate »